70 MILLIONER TIL
NY SKOVREJSNING.
Ansøg
01. juli - 31. august 2020
START MED GRATIS RÅDGIVNING
70 MILLIONER TIL
NY SKOVREJSNING.
Ansøg 01. juli - 31. august 2020
START MED GRATIS RÅDGIVNING

Nye regler for skovrejsning | Få tilskud til din skov

Siden 2016 har det været muligt at få 32.000 kr./ha. i tilskud til ny privat skovrejsning. Derfor kan du faktisk anlægge din nye skov uden de store omkostninger, hvis projektet lever op til de gældende regler. Og du bevarer samtidig din landbrugsstøtte. 

Tilskudsordningen er en del af det danske landistriktsprogram (LDP2020), som finansieres af EU. Formålet med at yde tilskud til privat skovrejsning er at skabe natur, der er godt for miljø og klima. 

Tilskudsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen.

Kan jeg få tilskud til skov på mit areal?

Helt kort fortalt er det vandrammedirektivet, der vil afgøre, hvordan du kan få tilskud til dit areal. Formålet er at reducere kvælstofudledningen med henblik på at forbedre vandmiljøet og at beskytte grundvandet. 

Danmark er inddelt i 23 hovedvandoplande, som du ser på Danmarkskortet*:

 • I de mørkegrønne områder, kan du modtage tilskud og bevare den årlige grundbetaling + grøn støtte (ca. 1900 kr.) uden bagkant.
 • I de lysegrønne områder, kan du modtage tilskud og bevare den årlige grundbetaling + grøn støtte (ca. 1900 kr.) i de første fem år. 

Hvor stort tilskud kan jeg få til skovrejsning?

De nye regler for skovrejsning er særdeles attraktive. Der er mindre administration og derudover udbetales hele tilskuddet på én gang. Det er en kæmpe likviditetsmæssig fordel i forhold til tidligere ordninger.   

Selv små skove kan tilføre herlighed og værdi til din gård eller hus. Uanset om du vælger ren løvskov eller ønsker andre typer træer i skoven, kan skovens design medvirke til, at du hurtigt får glæde af den nye natur, der omgiver dig. 

I tabellen kan du se, hvor meget du kan få i tilskud til din nye skov.  

Begynd planlægningen af din nye skov nu, så er du på forkant og klar, når ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbner. 

Naturplants konsulenter har stor erfaring med sagsbehandling og ansøgning om skovrejsning. Vi kan hjælpe dig, så dit projekt imødekommer dine ønsker og opfylder kravene for tilskud. 

Book et gratis møde med en af Naturplants konsulenter.

Skovens mange fordele

Regeringen har en målsætning om at øge Danmarks skovareal til 25% inden for en skovgeneration på 75 år.  

Der skal rejses ca. 475.000 ha. mere skov inden år 2064. Det er skovenes mange fordele, der er årsag til indsatsen for mere skov i Danmark: 

 • beskytter grundvandet og giver rent vand.
 • binder CO2 og giver ren luft.
 • producerer træ, CO2-neutral fornyelig ressource.
 • giver levesteder for dyr og planter. Skovene rummer mere liv og flere arter end anden natur.
 • giver øget mulighed for friluftsliv. 90% af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst 1 gang om året. Skovene er dermed det mest brugte fritidstilbud overhovedet i Danmark.

Tjek om du kan få 32.000 kr. i tilskud


 • Du ejer selv arealet.
 • Arealet er minimum 2 hektar.
 • Arealet er minimum 40 meter bredt.
 • Arealet er landbrugsjord i omdrift.

Bæredygtig skov med energitræer


I en bæredygtig skovrejsning bruger vi energitræ i spor og som hjælpetræer. På grund af energitræernes hurtige vækst kan træerne give en indtægt, når skoven skal tyndes og sporene skal gøres farbare.

Energitræet kan anvendes til fyring i egen bedrift eller afsættes til flisfyrede varmeværker. Tyndingen giver ofte et positivt bidrag til driften af skoven.

 

Film om skovrejsning


Boye Skov Sørensen har rejst skov på
5 hektar.

Hør ham fortælle om projektet og se skoven 1/2 år efter den blev plantet.