PLANT SKOV
Få del i puljen på
135 mio. kr.
START MED GRATIS RÅDGIVNING
PLANT SKOV
Få del i puljen på 90 mio. kr.
START MED GRATIS RÅDGIVNING

Attraktive regler for skovrejsning | Få tilskud til din skov

Siden 2016 har det været muligt at få tilskud til ny privat skovrejsning. Derfor kan du faktisk anlægge din nye skov uden de store omkostninger, hvis projektet lever op til de gældende regler. Og du bevarer samtidig din landbrugsstøtte. 

Tilskudsordningen privat skovrejsning 2024 er en del af den fælles europæiske landbrugspolitik (CAP) for perioden 2023-2027 og er 80 % finansieret af EU-midler og 20 % af nationalmidler.

Formålet med at yde tilskud til privat skovrejsning er at skabe natur, der er godt for miljø og klima. Tilskudsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen.

Kan jeg få tilskud til skov på mit areal?

Helt kort fortalt er det vandrammedirektivet, der vil afgøre, hvordan du kan få tilskud til dit areal. Formålet er at reducere kvælstofudledningen med henblik på at forbedre vandmiljøet og at beskytte grundvandet. 

Danmark er inddelt i 23 hovedvandoplande, som du ser på Danmarkskortet*:

 • I de mørkegrønne områder, kan du modtage tilskud og bevare den årlige grundbetaling + grøn støtte (ca. 1900 kr.) uden bagkant.
 • I de lysegrønne områder, kan du modtage tilskud og bevare den årlige grundbetaling + grøn støtte (ca. 1900 kr.) i de første fem år. 

Hvor stort tilskud kan jeg få til skovrejsning?

De nye regler for skovrejsning er særdeles attraktive. Der er mindre administration og derudover udbetales hele tilskuddet på én gang. Det er en kæmpe likviditetsmæssig fordel i forhold til tidligere ordninger.   

Selv små skove kan tilføre herlighed og værdi til din gård eller hus. Uanset om du vælger ren løvskov eller ønsker andre typer træer i skoven, kan skovens design medvirke til, at du hurtigt får glæde af den nye natur, der omgiver dig. 

I tabellen kan du se, hvor meget du kan få i tilskud til din nye skov.  

Tilskudssatser til privat skovrejsning 2024

Løvskov
(anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning)
37.500 kr./ha.
Nåleskov 
(anlæg og pleje uden brug af dybdegående jordbearbejdning)
26.900 kr./ha.
Opsætning af
vildthegn
34 kr. pr. lb. m.                                   

 

Plant en Klimaskov med gratis træer

Det er faktisk muligt gennem vores samarbejde med Growing Trees Network, hvor virksomheder og privatpersoner donerer træer som kompensation for CO2. 

 • Minimum 1,5 ha.
 • 64.000 kr. + moms. pr. ha.* for løv- og nåleskov
 • Hektarstøtte fortsætter
 • Begrænset pulje - først til mølle
 • Ansøgningsfrist: løbende
 • Kan kun søges via Naturplant

*CO2 optaget godskrives til Growing Trees Network's træsponsorer. 

Se mere om tilskud til Klimaskov her

Begynd planlægningen af din nye skov nu, så er du på forkant og klar, når ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbner. 

Naturplants konsulenter har stor erfaring med sagsbehandling og ansøgning om skovrejsning. Vi kan hjælpe dig, så dit projekt imødekommer dine ønsker og opfylder kravene for tilskud. 

Book et gratis møde med en af Naturplants konsulenter.

Hvorfor skal vi have mere skov?

Regeringen har en målsætning om at øge Danmarks skovareal til 25% inden for en skovgeneration på 75 år.  

Der skal rejses ca. 475.000 ha. mere skov inden år 2064. Det er skovenes mange fordele, der er årsag til indsatsen for mere skov i Danmark: 

 • beskytter grundvandet og giver rent vand.
 • binder CO2 og giver ren luft.
 • producerer træ, CO2-neutral fornyelig ressource.
 • giver levesteder for dyr og planter. Skovene rummer mere liv og flere arter end anden natur.
 • giver øget mulighed for friluftsliv. 90% af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst 1 gang om året. Skovene er dermed det mest brugte fritidstilbud overhovedet i Danmark.

Tjek om du kan få tilskud til din nye skov


 • Du ejer selv arealet.
 • Arealet er minimum 2 hektar.
 • Arealet er minimum 40 meter bredt.
 • Arealet er landbrugsjord i omdrift.

Bæredygtig skov med energitræer


I en bæredygtig skovrejsning bruger vi energitræ i spor og som hjælpetræer. På grund af energitræernes hurtige vækst kan træerne give en indtægt, når skoven skal tyndes og sporene skal gøres farbare.

Energitræet kan anvendes til fyring i egen bedrift eller afsættes til flisfyrede varmeværker. Tyndingen giver ofte et positivt bidrag til driften af skoven.

 

Film om skovrejsning


Boye Skov Sørensen har rejst skov på
5 hektar.

Hør ham fortælle om projektet og se skoven 1/2 år efter den blev plantet.