skov
skov

Plant en spændende skov

Du får det bedste resultat med din nye skov, hvis den er skabt af forskellige skovtyper og dannet af flere etager.

Skovens etager skabes med planter, der får forskellig højde, som danner læ og giver plads til hinandens vækst.

Derfor skal du kombinere hovedtræer, småtræer og buske i beplantningen.

Du bør også vælge planter med forskellige egenskaber, så skoven bliver smuk og spændende hele året rundt.  

Lyse skovtyper

Når du planter ny skov kan du vælge mellem forskellige skovtyper. Derfor kan skovtyperne hjælpe dig med at skabe forskellige oplevelser, planteliv og dyreliv i din skov. 

Lyse skovtyper lader lyset slippe ind til skovbunden og giver mulighed for en frodig vegetation i skovbunden. 

Mørke skovtyper danner en tæt kronetage og lukker af for lyset, så du får en skyggefuld skovbund.

 

Egeskov

Egeskoven er en lysåben skovtype, der giver plads til skovens mellemetage og buske. 

Egetræer bliver normalt 400-500 år gamle, men kan blive meget ældre. I egeskoven indgår fuglekirsebær og skovæble samt hassel, tørst og rød kornel.

Det er en skovtype, der gerne vokser på varme skråninger.

Birkeskov

Birkeskoven er en meget lys skovtype, som også kan gro på næringsfattig bund, typisk i fugtige lavninger.

Under birketræer gror buskarter som tørst og pil, der tiltrækker mange sommerfugle.

Birken både vokser og ældes hurtigt til glæde for fugle, der ruger i hullerne samt insekter og svampe.

Rødel skov

Rødel er det eneste danske træ, hvis rødder tåler stillestående vand og bruges langs bække, åer, søer eller i moser.

Rødel trives bedst på en næringsrig bund, hvor træet vokser hurtigt og bliver 25-30 m højt.

Elleskoven er altid fyldt med frønnede, skøre træer og derfor et paradis for spætter og mejser.

Mørke skovtyper

Bøgeskov

Bøgen er et skyggetræ, så bøgeskoven er en relativ mørk skovtype, der kræver aktiv udtynding, for at bevare etager af buske og andre træarter i skoven.

Bøgetræet kan blive 40 m højt og stammen op til 2 m i diameter.

De nyudsprungne bøgeblade har flotte lysegrønne farver og signalerer at foråret er kommet.

Ahornskov

Ahorn er et skyggetræ, der får en stor krone, som skygger for vegetation i skovbunden. Ahorn får grønne blomster i klaser og frugter, der daler som 'helikoptere'. 

Ahorn kan blive op til 30 m højt og stammen op til 0,8 m i diameter. 

Ahorn har et smukt efterårsløv og er løvfældende. 

Fyrretræskov

Skovfyr kræver lys og danner skygge på skovbunden, som begænser skovbundens vegetation. 

Skovfyr kan blive op til 30 m højt og stammen op til 1 m i diameter. 

Skovfyr har blågrønne nåle og en lige stamme uden grene i det nederste stykke. Skovfyr bærer kogler og har en skøn, frisk duft. 

 

Hovedtræer

Skovens øverste etage bliver dannet af hovedtræer.

Skovens hovedtræer

Skovens øverste etage bliver dannet af hovedtræer.

Ahorn

Acer pseudoplatanus

Ahorn kan blive 30 m høj. Træet kan klare sig på de fleste typer jord, men trives bedst på næringsrig muldjord. Ahorn trives i lys, men tåler også skygge. 

Birk

Betula pendula 

I Danmark findes to naturlige arter af birk: Vortebirk og dunbirk. Birk kan blive op til 25–30 m høj. Den stiller meget små krav til jordbunden, men tåler ikke megen vind.

Bøg

Fagus sylvatica

Bøgetræet kan blive op til 40 m højt. Bøgetræer har et tidligt udspring, der betragtes som forårets komme. Bøgen trives bedst på en næringsrig og tør jord. Bøgen tåler både sol og skygge.

Eg

Quercus petraea

I Danmark findes to naturlige arter af eg: Stilkeeg og vintereg. Eg kan blive op til 35 m høj. Eg kan vokse overalt og tåler både vind og salt. 

Lind

Tilia cordata

Lindetræet har en stor krone og bliver op til 30 m højt. Lindetræer klarer sig godt i leret, fugtig jord og skygge. Linden er meget robust over for vind og har en rig bundvegetation. 

Rød-Eg

Quercus rubra

Rød-Eg bliver op til 35 m høj. Rød-Eg trives i næringsrig jord og er hårdfør overfor vind. Rød-Egen tåler både sol og skygge. 

Rødel

Alnus glutinosa 

Rødel kan blive op til 25 m høj. Trives bedst på fugtig, næringsrig bund og kan tåle stillestående vand. Rødel tåler både frost og saltpåvirkning.

Skovfyr

Pinus sylvestris 

Skovfyr bliver op til 30 m høj. Man kan kende lidt ældre skovfyr på den rødlige bark. Det er en nøjsom træart, der vokser godt selv på ret næringsfattig jord. 

Ahorn

Acer pseudoplatanus

Ahorn kan blive 30 m høj. Træet kan klare sig på de fleste typer jord, men trives bedst på næringsrig muldjord. Ahorn trives i lys, men tåler også skygge. 

Birk

Betula pendula 

I Danmark findes to naturlige arter af birk: Vortebirk og dunbirk. Birk kan blive op til 25–30 m høj. Den stiller meget små krav til jordbunden, men tåler ikke megen vind.

Bøg

Fagus sylvatica

Bøgetræet kan blive op til 40 m højt. Bøgetræer har et tidligt udspring, der betragtes som forårets komme. Bøgen trives bedst på en næringsrig og tør jord. Bøgen tåler både sol og skygge.

Eg

Quercus petraea

I Danmark findes to naturlige arter af eg: Stilkeeg og vintereg. Eg kan blive op til 35 m høj. Eg kan vokse overalt og tåler både vind og salt. 

Lind

Tilia cordata

Lindetræet har en stor krone og bliver op til 30 m højt. Lindetræer klarer sig godt i leret, fugtig jord og skygge. Linden er meget robust over for vind og har en rig bundvegetation. 

Rød-eg

Quercus rubra

Rød-Eg bliver op til 35 m høj. Rød-Eg trives i næringsrig jord og er hårdfør overfor vind. Rød-Egen tåler både sol og skygge. 

Rød-El

Alnus glutinosa 

Rødel kan blive op til 25 m høj. Trives bedst på fugtig, næringsrig bund og kan tåle stillestående vand. Rødel tåler både frost og saltpåvirkning.

Skovfyr

Pinus sylvestris 

Skovfyr bliver op til 30 m høj. Man kan kende lidt ældre skovfyr på den rødlige bark. Det er en nøjsom træart, der vokser godt selv på ret næringsfattig jord. 

 

Små træer

Skovens mellemste etage bliver dannet af små træer.

Skovens små træer

Skovens mellemste etage bliver dannet af små træer.

Alm. røn

Sorbus aucuparia 

10-15 m høj, åben busk eller mindre træ. Røn er lyskrævende, men tåler vind. Almindelig røn er velegnet på alle jordtyper og blomstrer fra slutningen af maj. 
 

Navr

Acer campestre 

Stor busk eller et lille træ på op til
10-15 m. Navr trives på varm, muldrig jord. Lever bedst i solen men tåler også både skygge og vind.
Navr blomstrer kort efter løvspring i slutningen af maj. 

Seljepil

Salix capraea

Stor busk på 3-5 m, eller et mindre træ på op til 10 m. Pilen kan vokse på næsten alle jordtyper. Seljepil blomstrer før løvspring i april-maj. Seljepil skal helst have meget lys og tåler vind. 

Vildæble

Malus sylvestris 

Op til 5-8 m høj busk eller lille træ. Vildæble kan gro på næsten alle jordtyper, dog bedst på frodig lerjord. Blomstrer fra sidst i maj og ind i juni. 

Skovens buske

Buske danner skovens nederste etage og hjælper til at skabe læ og føde til skovens dyr. 

Benved

Euonymus europaeus 

Benved gror oftest som en mindre busk på 3-6 m, men kan vokse til et mindre træ på op til 10 m. Den vokser på god næringsrig jord.
Den tåler vind, men kun lidt fugt. 

Dunet gedeblad

Lonicera xylosteum 

Forgrenet, indtil 3 m høj busk med tæt vækst. Blomstring i maj/juni. Planten vokser i lyse skove, krat og skovbryn på kalkrigt ler. Den tåler lidt fugtig jord, vind og vårfrost. 

Femhannet pil

Salix pentandra 

Femhannet pil er en stor busk op til 6-10 m. Blomsterne springer ud i marts. Arten findes især på fugtig, næringsrig muld. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. 

Hassel

Corylus avellana 

Hassel er en stor mangestammet busk, der kan blive op til 12 m høj. Hassel findes på fugtig og mineralrig jordbund. Den tåler skygge, er medium vindstærk og tålsom overfor vårfrost. 

Hvidtjørn

Crataegus monogyna

Hvidtjørn kan vokse til et træ på op til 15 m. Navnet hvidtjørn henviser til de hvide blomster, som blomstrer i april. Den vokser på middelgod jordbund og tåler en moderat vind.

Hyld

Sambucus nigra 

Hyld er en busk på op til 6-8 m, som blomstrer i juni. Hylden er alsidig mht. voksested. Planten er skyggetålende og moderat hårdfør mod vind, frost og salt. 

Hæg

Prunus padus 

Løvfældende busk eller lille træ, der kan blive op til 15 m. Hæg får hvide blomster, som blomstrer i maj. Den tåler generelt alle jordtyper samt periodisk oversvømmelse. 

Kvalkved

Viburnum opulus

Kvalkved er en op til 4 m høj busk. Den blomstrer i begyndelsen af juni. Arten kan vokse på mange jordtyper og er hårdfør mod vind og frost.

Mirabel

Prunus cerasifera 

Mirabel er en fåstammet busk, der sjældent bliver over 10 m høj. Blomstringen finder sted sidst i april. Den er nøjsom, tåler både nogen skygge og nogen vind og er hårdfør overfor frost. 

Fjeldribs

Ribes alpinum 

Busken bliver 1–1,5 m høj og blomstrer i maj/juni. Fjeldribsen er alsidig mht. jordbund. Den findes ofte i skygge, er tålsom overfor vind og hårdfør overfor frost. 

Rød kornel

Comus sanguinea 

Rød kornel er en busk på op til 3-4 m. Blomstring finder sted i maj. Arten vokser især på fugtig kalkbund. Tåler både skygge, vind, frost og saltsprøjt. 

Slåen

Prunus spinosa 

Busk på op til 3-4 m. Blomstringen er i april før løvspring. Slåen vil gerne stå i en middelgod jord, som ikke er for fugtig. Er meget hårdfør overfor vind og frost. 

Tørst

Rhamnus frangula 

Tørst er en lav til middelhøj busk, sjældent over 6 m. Den blomstrer i juni- august. Tørst er nøjsom, skyggetålende og modstår moderat vind. 

Vrietorn

Rhamnus catharticus 

Stor løvfældende busk på op til 8 m. Vrietorn blomstrer i juni. Arten er knyttet til kalkrig jordbund. Vrietorn er tålsom overfor vind og frost samt hårdfør overfor saltsprøjt. 

Æblerose

Rosa rubigniosa 

Æblerose er en 2-3 m høj, bred og tæt busk. Den blomstrer i maj/juni. Vokser bedst i fuld sol, men tåler let skygge. Trives på de fleste jorde og tåler vind, frost og salt.

Alm. røn

Sorbus aucuparia 

10-15 m høj, åben busk eller mindre træ. Røn er lyskrævende, men tåler vind. Almindelig røn er velegnet på alle jordtyper og blomstrer fra slutningen af maj. 

Navr

Acer campestre 

Stor busk eller et lille træ på op til
10-15 m. Navr trives på varm, muldrig jord. Lever bedst i solen men tåler også både skygge og vind.
Navr blomstrer kort efter løvspring i slutningen af maj. 

Seljepil

Salix capraea

Stor busk på 3-5 m, eller et mindre træ på op til 10 m. Pilen kan vokse på næsten alle jordtyper. Seljepil blomstrer før løvspring i april-maj. Seljepil skal helst have meget lys og tåler vind. 

Vildæble

Malus sylvestris 

Op til 5-8 m høj busk eller lille træ. Vildæble kan gro på næsten alle jordtyper, dog bedst på frodig lerjord. Blomstrer fra sidst i maj og ind i juni. 

Buske

Buske danner skovens nederste etage og hjælper til at skabe læ og føde til skovens dyr. 

Benved

Euonymus europaeus 

Benved gror oftest som en mindre busk på 3-6 m, men kan vokse til et mindre træ på op til 10 m. Den vokser på god næringsrig jord.
Den tåler vind, men kun lidt fugt. 

Dunet gedeblad

Lonicera xylosteum 

Forgrenet, indtil 3 m høj busk med tæt vækst. Blomstring i maj/juni. Planten vokser i lyse skove, krat og skovbryn på kalkrigt ler. Den tåler lidt fugtig jord, vind og vårfrost. 

Femhannet pil

Salix pentandra 

Femhannet pil er en stor busk op til 6-10 m. Blomsterne springer ud i marts. Arten findes især på fugtig, næringsrig muld. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. 

Hassel

Corylus avellana 

Hassel er en stor mangestammet busk, der kan blive op til 12 m høj. Hassel findes på fugtig og mineralrig jordbund. Den tåler skygge, er medium vindstærk og tålsom overfor vårfrost. 

Hvidtjørn

Crataegus monogyna

Hvidtjørn kan vokse til et træ på op til 15 m. Navnet hvidtjørn henviser til de hvide blomster, som blomstrer i april. Den vokser på middelgod jordbund og tåler en moderat vind.

Hyld

Sambucus nigra 

Hyld er en busk på op til 6-8 m, som blomstrer i juni. Hylden er alsidig mht. voksested. Planten er skyggetålende og moderat hårdfør mod vind, frost og salt. 

Hæg

Prunus padus 

Løvfældende busk eller lille træ, der kan blive op til 15 m. Hæg får hvide blomster, som blomstrer i maj. Den tåler generelt alle jordtyper samt periodisk oversvømmelse. 

Kvalkved

Viburnum opulus

Kvalkved er en op til 4 m høj busk. Den blomstrer i begyndelsen af juni. Arten kan vokse på mange jordtyper og er hårdfør mod vind og frost.

Mirabel

Prunus cerasifera 

Mirabel er en fåstammet busk, der sjældent bliver over 10 m høj. Blomstringen finder sted sidst i april. Den er nøjsom, tåler både nogen skygge og nogen vind og er hårdfør overfor frost. 

Fjeldribs

Ribes alpinum 

Busken bliver 1–1,5 m høj og blomstrer i maj/juni. Fjeldribsen er alsidig mht. jordbund. Den findes ofte i skygge, er tålsom overfor vind og hårdfør overfor frost. 

Rød kornel

Comus sanguinea 

Rød kornel er en busk på op til 3-4 m. Blomstring finder sted i maj. Arten vokser især på fugtig kalkbund. Tåler både skygge, vind, frost og saltsprøjt. 

Slåen

Prunus spinosa 

Busk på op til 3-4 m. Blomstringen er i april før løvspring. Den vil gerne stå i en middelgod jord, som ikke er for fugtig. Er meget hårdfør overfor vind og frost. 

Tørst

Rhamnus frangula 

Tørst er en lav til middelhøj busk, sjældent over 6 m. Den blomstrer i juni- august. Tørst er nøjsom, skyggetålende og modstår moderat vind. 

Vrietorn

Rhamnus catharticus 

Stor løvfældende busk på op til 8 m. Vrietorn blomstrer i juni. Arten er knyttet til kalkrig jordbund. Vrietorn er tålsom overfor vind og frost samt hårdfør overfor saltsprøjt. 

Æblerose

Rosa rubigniosa 

Æblerose er en 2-3 m høj, bred og tæt busk. Den blomstrer i maj/juni. Vokser bedst i fuld sol, men tåler let skygge. Trives på de fleste jorde og tåler vind, frost og salt.

Få det fulde overblik over skovens planter og egenskaber her

KLIK