70 mio. kr. i puljen
ANSØG INDEN
30. SEPTEMBER 2022
Start med gratis rådgivning
SKAB EN SKOV
MED STOR NATURRIGDOM
Book gratis rådgivning
PLANT FOR
VILDTET
Kontakt os
ØKONOMISK STØTTE TIL
NY SKOVREJSNING
Få tilskud til din skov
FÅ TILSKUD TIL
EN KLIMASKOV
Kan kun søges ved Naturplant
70 mio. kr. i puljen
ANSØG INDEN
30. SEPTEMBER 2022
START MED GRATIS RÅDGIVNING
SKAB EN SKOV MED
STOR NATURRIGDOM
BOOK GRATIS RÅDGIVNING
PLANT SKOV MED
RIG BIODIVERSITET
BOOK GRATIS RÅDGIVNING
PLANT SKOV
FOR VILDTET
KONTAKT OS I DAG
ØKONOMISK STØTTE
TIL NY SKOVREJSNING
FÅ TILSKUD TIL DIN SKOV
FÅ TILSKUD
TIL EN KLIMASKOV
KAN KUN SØGES VED NATURPLANT

Vild med skov

I Naturplant er vi vilde med skov. Og vi skaber skove med rig og vild natur.

Vi bruger vores faglighed til at sammensætte skovens planter, så de passer til arealets lokation, tiltrækker insekter og fugle og giver gode levebetingelser for skovens vilde dyr. 

En skov, hvor der er balance mellem natur og biodiversitet har en høj biologisk mangfoldighed, gavner klimaet og er spændende og smuk hele året.

På den måde skaber vi en grønnere fremtid.

FÅ TILSKUD TIL
DIN NYE SKOV

Når du planter skov, gør du en vigtig indsats for klima og miljø. 
Derfor kan du få tilskud til din skov.
Kontakt os for at høre mere om dine mange muligheder.

KONTAKT OS

PLANT GRATIS TRÆER I DIN SKOV

Når du planter skov, gør du en vigtig indsats for klima og miljø. Derfor kan du få tilskud til din skov fra staten.

Hvis du planter en klimaskov, kan du nu få gratis træer via vores eksklusive samarbejde med Growing Trees Network, hvor virksomheder og privatpersoner donerer træer som kompensation for CO2.

Det er win-win for dig som lodsejer og for virksomhedens klimastrategi. Tilskud kan kun søges gennem Naturplant. 

FÅ TILSKUD TIL KLIMASKOV

klimaskov, naturplant, plantskov, verdensmål, co2positiv

Sønderjyllands første Klimaskov er indviet

Lørdag d. 7. maj blev en åben klimaskov indviet i Christiansfeld, hvor lodsejer Knud Høgh Rasmussen fik plantet gratis træer på sin jord. 
De første 3000 træer blev doneret af DHL.

Der er stadig mulighed for at donere op til 5000 træer til skoven. 1 træ optager 375 kilo CO2 i gennemsnit i løbet af 100 år. Hvis det er noget for din virksomhed eller organisation, kan du se hvordan I kan opnå positiv CO2 ejerskab for træerne lige her 

Se TVSyds indslag fra indvielsen her

klimaskov, plus as,

Plus A/S bruger træ og planter træ

PLUS A/s er en af de mange virksomheder, der vælger at plante træ for klimaet.  Virksomheden bruger træ til produkter og klimakompenserer ved at plante nye træer. 

Projektet, som er etableret i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant, har skrevet et stykke Folkeskov ind i virksomhedens historie. 

Træers optag af CO2 fra atmosfæren stiger over tid og PLUS Folkeskovens 7500 træer vil optage: 

  • Efter 1 år: 9,32 ton
  • Efter 10 år: 93,75 ton
  • Efter 30 år: 581,25 ton

Kilde: Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Bentsen, N. S. (2019) Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat, 26s.

PLUS A/S siger om projektet: "Vi er stolte - og ikke mindst ydmyge - over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye Folkeskove i Danmark. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv".

"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter. Den er - hvis vi giver den lov til det - blivende og værende i hundreder af år frem" Lars Højsgaard, administrerende direktør. 

Kontakt os, hvis du også vil plante skov eller donere træer som klimakompensation. 

Se mere om PLUS skoven

Skovrejsning | Få en unik skov

Har du et jordareal, et hobbylandbrug eller overvejer du at stoppe med at dyrke landbrug, kan der være rigtig god mening i at omlægge arealet til skov. 

Skoven tilfører værdi til din ejendom og skaber herlighed og glæde hver eneste dag, hvis den er planlagt rigtigt. Vi kalder det en skræddersyet løsning.

I den ene video kan du se faserne i en skovrejsning med Naturplant. I den anden video kan du møde en lodsejer i sin nyplantede skov:

Oprindelig dansk skov | Vild natur

Oprindelig dansk skov er efterhånden forsvundet til fordel for driftoptimering og produktion.

Men det stigende fokus på klima og bæredygtighed taler for, at vi igen skal plante oprindelige skovtyper og skabe vild natur med moser og lysninger. 

I den vilde natur er der plads til sjældne svampe, insekter, fugle og planter, som er gavnlige for den danske natur. Forskere peger på at skovene er meget vigtige for at nedbringe CO2.

Derfor er det blevet mere økonomisk attraktivt at plante ny skov, end det nogensinde har været.

Vil du vide mere om dine muligheder for skovrejsning?

KLIK

Skal vi kontakte dig?

Jeg accepterer vilkår og betingelser

ER DU ALLEREDE SKOVEJER?

Hvis du har tilsagn om tilskud til privat skovrejsning (ordning før 2016), får du udbetalt dit tilskud i to rater. Du skal selv søge om at få udbetalt 2. rate. Bemærk at hvis du søger for sent, kan det betyde, at du ikke får 2. rate udbetalt. 

Du kan få udbetalt 2. rate af dit tilskud, når træerne har nået en højde på 1 meter, og dit skovrejsningsprojekt er færdigt. Du skal søge om udbetaling af 2. rate af dit tilskud senest 8 år efter, at du søgte om udbetaling af 1. rate. 

SE MERE HER