Vild med skov

I Naturplant er vi vilde med skov. Og vi skaber skove med rig og vild natur.

Vi bruger vores faglighed til at sammensætte skovens planter, så de passer til arealets lokation, tiltrækker insekter og fugle og giver gode levebetingelser for skovens vilde dyr. 

En skov, hvor der er balance mellem natur og biodiversitet har en høj biologisk mangfoldighed, gavner klimaet og er spændende og smuk hele året.

På den måde skaber vi en grønnere fremtid.

folkeskov, kommune, skov, plant skov, plant træer, skovrejsning, tilskud til skov, biodiversitet, klima, grøn profil, klimahandlingsammen

Hvad er en FOLKESKOV?

🌳 Og hvordan er skoven anderledes end andre skove? Hvordan er bogere, virksomheder, fonde og organisationer med til at plante skoven?

Bliv klogere i denne lille video. Eller kontakt os for et gratis rådgivningsmøde.

Folkeskoven plantes med stort tilskud i samarbejde med Growing Trees Network

🌳 Plant skov. Sæt et varigt aftryk i naturen og hjælp klimaet.

Kontakt Peter Kjøngerskov på pkj@naturplant.dk eller 7020 2114

klimaskov, kommune, skov, plant skov, plant træer, skovrejsning, tilskud til skov, biodiversitet, klima, grøn profil, klimahandlingsammen

Hvad er en BIODIVERSITETSKOV?

🌳 Og hvordan er skoven anderledes end andre skove? Hvad gør skoven ekstra god for biodiversiteten?

Bliv klogere i denne lille video. Eller kontakt os for et gratis rådgivningsmøde.

Biodiversitetskoven plantes med stort tilskud i samarbejde med Growing Trees Network

🌳 Plant skov. Sæt et varigt aftryk i naturen og hjælp klimaet.

Kontakt Peter Kjøngerskov på pkj@naturplant.dk eller 7020 2114

NYE KLIMASKOVE I DANMARK

PLANT GRATIS TRÆER I DIN SKOV

Når du planter skov, gør du en vigtig indsats for klima og miljø. Derfor kan du få tilskud til din skov fra staten.

Hvis du planter en klimaskov, kan du nu få gratis træer via vores eksklusive samarbejde med Growing Trees Network, hvor virksomheder og privatpersoner donerer træer som kompensation for CO2.

Det er win-win for dig som lodsejer og for virksomhedens klimastrategi. Tilskud kan kun søges gennem Naturplant. 

Få tilskud til klimaskov

skovrejsning,

Dele af Hedensted Kommune skal dækkes af skov

Se det involverende skovrejsningsprojekt i Hedensted i TVSyd. Projektet er en del af en ambitiøs klimahandleplan i Hedensted Kommune, hvor 25% af kommunens areal skal være etableret med skov inden 2050

Thomas Nord-Larsen, seniorforsker i skov og bioressourcer fra Københavns Universitet fortæller, hvorfor skovlandskaber er så vigtige for klimaet, træernes særlige egenskab til at gemme CO2 og gør en vedvarende forskel i forhold til klimaforandringer

Skovrejsningen er lavet i samarbejde med GludVandværk, HOLMRIS B8, GRUNDFOS, SFO børn fra Glud skole, Hedensted Erhverv, Growing Trees Network og Naturplant. Et fantastisk projekt i samskabelse.

Vil du også plante skov eller sponsorere træer? Så kontakt Peter Kjøngerskov på pkj@naturplant.dk

Se udsendelsen fra TV Syd lige her

lodsejer, hedensted, kommune, klimasekretariat, skov, plant skov, plant træer, skovrejsning, tilskud til skov, biodiversitet, klima

Millioner af træer skal plantes i Hedensted

Hedensted Kommune efterlyser idéer til et område svarende til 1160 fodboldbaner med nyplantet skov. 830 hektar ny skov er Hedensted Kommunes målsætning frem mod 2030. Derfor beder kommunen nu lokale borgere, særligt jordejere, om at komme med forslag til, hvor der kan plantes nye skove?

Er det dig, der har den gode idé til skovrejsning i Hedensted? Eller er du lodsejer i Hedensted?
Så læs Hedensted Kommunes pressemeddelelse her 

"For at gøre processen så overskuelig og enkel som mulig for alle, der har interesse for skov, har Hedensted Kommune indgået et samarbejde med skovrejsnings NGO’en Growing Trees Network. De er eksperter i at køre den administrative del af skovprojekter, stå for sponsorater og arrangere plantedage. Der er også indgået en aftale med lokale Naturplant, som vil stå for de nødvendige tilladelser, design af skoven og selve plantningen af den nye skov – alt sammen i samarbejde med lodsejer" 
Citat: Formand for Udvalget for Vækst & Klima, Lars Poulsen

lodsejer, Viborg, skov, plant skov, skovrejsning, tilskud til skov, grønneresammen, skole, biodiversitet, klima

Grønne Sammen i Viborg

GRUNDFOS har doneret 700.000 kr til plantning af biodiversitetsskove i Viborg Kommune. De første spadestik til 200 træer blev taget af 50 skoleelever i forbindelse med emneugerne Grønne Sammen. Træerne er plantet på lodsejer Peter Fiskers areal og med vejledning fra Naturplant.

Projektet er et samarbejde mellem Viborg Kommune, Grundfos, Business Viborg og lokale virksomheder, der til sammen har gjort det muligt at plante mere end 100.000 træer i løbet af efteråret. Skovrejsningerne er projekteret af Growing Trees Network og Naturplant.

Er du lodsejer i Viborg? Så kan du også få en biodiversitetsskov med sponsorerede træer. Kontakt os her

👉 Hør børnene fortælle om deres oplevelse med at plante skoven (spol frem til 10.04)

👉 Læs mere om biodiversitetskov her 

klimaskov, plus as,

Plus A/S bruger træ og planter træ

PLUS A/s er en af de mange virksomheder, der vælger at plante træ for klimaet.  Virksomheden bruger træ til produkter og klimakompenserer ved at plante nye træer. 

Projektet, som er etableret i samarbejde med Growing Trees Network og Naturplant, har skrevet et stykke Folkeskov ind i virksomhedens historie. 

Træers optag af CO2 fra atmosfæren stiger over tid og PLUS Folkeskovens 7500 træer vil optage: 

  • Efter 1 år: 9,32 ton
  • Efter 10 år: 93,75 ton
  • Efter 30 år: 581,25 ton

Kilde: Johannsen, V.K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Bentsen, N. S. (2019) Kulstofbinding ved skovrejsning: Sagsnotat, 26s.

PLUS A/S siger om projektet: "Vi er stolte - og ikke mindst ydmyge - over på denne måde at kunne være med til at bidrage til oprettelsen af nye Folkeskove i Danmark. Det er ikke kun godt for klimaet - det er også med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder for planter og dyr og nye områder til gavn for dit og mit friluftsliv".

"Skovene er i stand til at absorbere nogle af de aftryk, vi mennesker sætter i verden. Men skovene står også i skærende kontrast til alt det flygtige, vi fylder vores liv med. Den forsvinder ikke bare om to minutter. Den er - hvis vi giver den lov til det - blivende og værende i hundreder af år frem" Lars Højsgaard, administrerende direktør. 

Kontakt os, hvis du også vil plante skov eller donere træer som klimakompensation. 

👉 Se mere om PLUS skoven

NYT OM SKOVREJSNING

skovrejsning, jyllandsposten naturplant, plant skov, co2, klimaindsats, biodiversitet, mere skov i danmark, naturrigdom, træer skoven,

NATURPLANT i Jyllandsposten

Der kommer mere skov i Danmark. Som en del af den nye trepartsaftale er det aftalt, at der i løbet af de kommende 20 år skal plantes skal plantes 250.000 hektar skov. Det betyder, at der skal ske en fir-dobling af det skov, der normalt plantes om året, fortæller Peter Kjøngerskov i et interview til Jyllands Posten. 

Her kan du også læse Peters anbefalinger til myndighederne, når det gælder placering af nye skovarealer og hvordan nye skovejere kan sikre skovens værdistigning i fremtiden. 

👉 Læs artiklen her

Kontakt Peter Kjøngerskov på pkj@naturplant.dk eller 7020 2114.

dr, jorden kalder, skovrejsning, coffee collective, københavns universitet, thøger kirk, thomas nord-larsen, plant skov, klimaindsats, klimasekretariat, klima, co2, træer, plant træer

Jorden kalder: Kan vi plante os ud af krisen?

Nye skove er en vigtig klimaindsats, og træer og planter har en afgørende rolle i jordens CO2 kredsløb. 

Det er nogle af budskaberne i DR udsendelsen Jorden kalder: Kan vi plante os ud af krisen?.

Her kan du bl.a. møde Klaus Thomsen fra Coffee Collective, der er blevet hyldet som verdens bedste barista, og har plantet en ny skov som klimaindsats. 

Under Klaus Thomsens besøg på kaffeplantager i Kenya oplever han klimaforandringerne og ser gletcher smelter på Mount Kenya. Det betyder bl.a., at der mangler vand i vandløbene, som bønderne bruger til at producere kaffebønner. I udsendelsen fortæller Klaus Thomsen meget mere om sit initiativ til at plante en ny skov. 

Thøger Kirk er vært på programmet og deler sin begejstring ved at plante træer i Klaus Thomsens nye skov.

Thomas Nord-Larsen, seniorforsker ved Københavns Universitet gør os klogere på, hvad det er, skovene kan gøre for klimaet og hvorfor det går for langsomt med at plante ny skov i Danmark.

Naturplants Peter Kjøngerskov er med i udsendelsen og projekterer den nye skovrejsning.

Spændende udsendelse! Se den lige her

lodsejer, Viborg, skov, plant skov, skovrejsning, tilskud til skov

Lodsejere i Viborg

Er du lodsejer i Viborg eller kender du en, der er? Så læs videre for der skal nemlig være mere skov i Viborg! Derfor kan lodsejere i Viborg lige nu få 48.640 kr/ha i tilskud til ny skovrejsning. Det kræver blot, at du har min. 1,5 hektar jord at stille til rådighed.

Skovrejsningerne sker i et samarbejde mellem Viborg Kommune, Growing Trees Network, Naturplant og en række lokale virksomheder. 

👉 Læs mere om projektet her

👉 Kontakt Peter Kjøngerskov, hvis du er klar til skovrejsning eller gerne vil vide mere

kommune, skov, plant skov, skovrejsning, skovrejsningstilskud

Kommuner kan nu søge tilskud til skovrejsning

Som noget nyt kan alle danske kommuner i år ansøge Landbrugsstyrelsen om tilskud til skovrejsning. Tilskuddet gives til etablering af ny skov, som omfatter mindst 2,00 ha tilplantede arealer.

Tilskudets størrelse er: 

  • Anlæg af løvskov og løvskovsbryn: 37.474 kr./pr. ha
  • Anlæg af nåleskov: 29.980 kr. pr.  ha.
  • Opsætning af kulturhegn: 38 kr./m

Der skal i ansøgningen medfølge en VVM screeningsafgørelse, som Naturplant er specialiseret i at lave.

👉 Kontakt os, hvis din kommune også skal have mere skov.

👉 Bliv klar til 2024 (ansøgningsfristen for 2023 var 03. oktober)

naturplant, peter Kjøngerskov,skovrejsning, Jyllands posten

Peter planter millioner af træer i Danmark

Peter Kjøngerskov har plantet millioner af træer i Danmark. Gennem 17 år har han været med til at gennemføre over 500 naturprojekter med skovrejsning.

"Det har altid været godt at plante skov. Men nu er der kommet mere fokus på det.

Hvor det førhen oftest var lodsejere, der skulle have plantet skov til eksempelvis jagt, er det nu også virksomheder, der opkøber skov for klimaets skyld", fortæller Peter i en artikel i Jyllands Posten.

Kontakt Peter her

Skovfoged Peter Kjøngerskov, ejer af Naturplant Steen Hougaard Jensen, ejer af Forstplant

Peter Kjøngerskov er ny ejer af Naturplant

Naturplant har i mange år været en del af Forstplant ApS, som er ejet af Steen Hougaard Jensen.

Forstplant sælger planter til skov, park, alle, juletræer og klippegrønt og Naturplant er specialiseret i skovrejsning med høj biodiversitet. 

Peter Kjøngerskov har været ansat som skovfoged og daglig leder i Naturplant i næsten 14 år, og han ser det som en spændende mulighed at overtage Naturplant og drive virksomheden videre selvstændigt. 

Naturplant har siden år 2005 etableret skovrejsningsprojekter i hele landet, særligt tilskudsprojekter større end 2 hektarer. Gennem årene har Naturplant etableret mere end 2.500 hektarer skov fordelt på mere end 500 skovrejsningsprojekter. 

Der er lige nu stor interesse for at bruge skovrejsning til at opfange CO2 samt forbedre biodiversiteten, beskytte grundvandet samt give herlighedsværdi til jordejere. 

Det giver et godt afsæt til, at virksomheden Naturplant ApS kan drives videre med 100% fokus på skovrejsning. 

Steen Hougaard Jensen fortsætter som ejer af Forstplant ApS og vil fortsat arbejde med salg af planter. 

Ejerskiftet er sket pr. 01. juli 2023 og Naturplant ApS vil fortsat have kontor på adressen Ribevej 47, 8723 Løsning. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Vil du vide mere om dine muligheder for skovrejsning?

KLIK

Skal vi kontakte dig?

Jeg accepterer vilkår og betingelser

Skovrejsning | Få en unik skov

Har du et jordareal, et hobbylandbrug eller overvejer du at stoppe med at dyrke landbrug, kan der være rigtig god mening i at omlægge arealet til skov. 

Skoven tilfører værdi til din ejendom og skaber herlighed og glæde hver eneste dag, hvis den er planlagt rigtigt. Vi kalder det en skræddersyet løsning.

I den ene video kan du se faserne i en skovrejsning med Naturplant. I den anden video kan du møde en lodsejer i sin nyplantede skov:

Oprindelig dansk skov | Vild natur

Oprindelig dansk skov er efterhånden forsvundet til fordel for driftoptimering og produktion.

Men det stigende fokus på klima og bæredygtighed taler for, at vi igen skal plante oprindelige skovtyper og skabe vild natur med moser og lysninger. 

I den vilde natur er der plads til sjældne svampe, insekter, fugle og planter, som er gavnlige for den danske natur. Forskere peger på at skovene er meget vigtige for at nedbringe CO2.

Derfor er det blevet mere økonomisk attraktivt at plante ny skov, end det nogensinde har været.

Oprindelig dansk skov | Rewildering

03.2023
Hvad sker der i en skov, hvis man genopretter økologiske processer og lader naturen forme sig med begrænset menneskelig indblanding? Og kan lort virkelig være en proteinshake for skovens insekter?
 
Det var vi nysgerrige på ved en studietur til Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museums feltlaboratorie midt i Nationalpark Mols Bjerge. Her bidrager Exmoor-ponyer og Galloway kvæg til at udvikle varieret og artsrig natur, der skaber særdeles gode levevilkår for insekter, fugle og vildt.
 
Vi lærte blandt andet, hvor vigtigt mikroklima er for skovens dyr. Og at jorden inden for få meter kan have en temperaturforskel fra 15 til 60 grader celcius, som har stor betydning for dyr og planters levevilkår. Jo flere levesteder man kan skabe med varieret natur, jo flere dyr kan leve i skoven og dermed skabe spændende naturoplevelser.  

Molslaboratoriet var en spændende oplevelse med en engageret naturformidler, som varmt kan anbefales.
👉 Se mere her


Kunne du også tænke dig en skov med høj biodiversitet? Eller har du en virksomhed, der
ønsker at forbedre CO2 regnskabet ved at sponsorere træer til en biodiversitetsskov?
👉 Så tjek denne mulighed