PLANT EN KLIMASKOV
Start med gratis rådgivning
PLANT EN
KLIMASKOV
KONTAKT EN SKOVFOGED

BEMÆRK:

Vi er pt. i færd med at gennemgå vores klimaskovsprodukt og biodiversitetsskov med CO2 ejerskab-produkt så det fuldt ud lever op til de krav, der lige nu er ved at tage form i Danmark og internationalt.

 

Forskellige instanser og organisationer er allerede kommet med deres bud og lige nu arbejder EU også på en fælles europæisk standard der forventes klar 2025-2026.

Nu kan private lodsejere få tilskud til at plante klimaskov

Nu kan private lodsejere få etableret en klimaskov med et attraktivt tilskud fra Growing Trees Network via træ-sponsorer. 

Naturplant har indgået et strategisk samarbejdsaftale med Growing Trees Network (www.growingtrees.dk), som bl.a. er kendt fra Danmarks Folkeskove og den store Danmark Planter Træer indsamling på TV2. 

Hvad er en Klimaskov?

I en Klimaskov planter vi trætyper, der binder ekstra meget CO2. Klimaskoven binder mere end 1.200 tons CO2 pr. hektar, sammenlignet med traditionel skovrejsning over 100 år.

Hvis jorden ligger over grundvandsmagasiner er skoven, der er bæredygtigt drevet, med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. 

Klimaskoven styrker biodiversiteten, skaber nye levesteder for dyr og herlighedsværdi til din ejendom. 

Om tilskuddet

 • Du kan få 64.000 kr. + moms pr. hektar.
 • Dit areal skal være mindst 1,5 hektar.
 • Du kan bevare den årlige hektarstøtte.
 • Du kan ansøge hele året (begrænset pulje, først til mølle).
   

Forudsætninger

 • Din Klimaskov pålægges fredskovsstatus.
 • Din Klimaskov skal drives bæredygtigt i overensstemmelse med  skovloven.
 • Din Klimaskov skal radrenses de første 2 år.
 • Du tegner forsikring mod brand.  
 • Du afgiver ejerskab af Klimaskovens CO2 til virksomheden, der har doneret træerne til din skov. 
 • Du kan kun ansøge gennem Naturplant.

Fordele

 • Du får et attraktivt tilskud, der er større end andre ordninger. 
 • Du får hurtig behandling af ansøgning hele året.
 • Skovrejsningen udføres med mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne i skoven tilhører dig (lodsejeren).  

KLAR TIL AT BLIVE EJER AF EN KLIMASKOV?

Der er stor interesse for projektet, så tøv ikke med at kontakte os.
Tilskud tildeles først til mølle. 

KONTAKT OS HER

Virksomheder kan donere træer og godskrive CO2 regnskab

Virksomheder, fonde og andre interesserede kan nu sponsorere træer og godskrive CO2 i klimaregnskabet. 

Klimaskov er et alternativ til opkøb af CO2 kvoter. Her kan du – i aktiv handling – gøre en evidensbaseret forskel i vores fælles indsats for klimaforandringer. 

Klimaskovens fordele

Klimaskove bidrager direkte og indirekte til flere af FNs verdensmål og i særlig høj grad til: 

 • Mål 13 Klimaindsats 
 • Mål 6 Rent vand og sanitet 
 • Mål 15 Livet på land 

Klimaskove etableres med trætyper, der binder ekstra meget CO2 og kan bidrage til regnskabet med ca. 1.400 tons CO2 pr. hektar over 100 år (CO2 beregner stilles til rådighed). 

Klimaskovene drives bæredygtigt og hvis skoven er plantet over grundvandsmagasiner er den med til at sikre rent drikkevand i fremtiden. 

Klimaskov er en nem tilgængelig løsning med høj sikkerhed, da skoven får fredskovsstatus. 

Virksomhedens bidrag er udelukkende økonomisk - øvrige ressourcer (tid, medarbejdere og maskinel) belastes ikke. 

Virksomhedsdonation til Klimaskove sker via Growing Trees Network

Vi har en ”CO2 forbrug til skovrejsning" beregner, som vi stiller til rådighed, så I kan se præcis, hvor mange træer I skal plante.

 

Pris pr. træ:                                kr. 20,00 + moms 
Tilskuddet til lodsejeren:            kr. 16,00 + moms

 

Sikkerhed
Der indgås en kontrakt med den enkelte lodsejer, som frasiger sig retten til at disponere over den CO2, som træerne i jorden er med til at binde. Kontrakten foreskriver ydermere:

 • Klimaskoven får fredsskovstatus og skal drives bæredygtigt i henhold til skovlovens principper.
 • Lodsejeren er forpligtet til at hegne for maksimal beskyttelse.
 • Klimaskoven radrenses de første 2 år af skovens levetid for at optimere vækstbetingelser.
 • Lodsejeren skal tegne forsikring mod brand.
 • Ejerskabet af CO2’en er uopsigelig i hele virksomhedens levetid.

Behov for specifik opmåling
Klimaskovens optag af CO2 er baseret på anerkendte data for forskellige træarters optag over tid verificeret af Seniorforsker Palle Madsen (medforfatter af bogen "Klimaskoven").

Hvis I har behov for en præcis opmåling af CO2 optaget på et eller flere specifikke tidspunkter, afholdes denne omkostning af virksomheden / træ-sponsorerne. Vi har samarbejdspartnere, der kan varetage opgaven og komme med et konkret tilbud.

Naturplant projekterer og etablerer Klimaskove. Growing Trees Network varertager sponsorvirksomheder og tilskud. 

Interesseret i at opnå positiv CO2 fra en Klimaskov? Kontakt Growing Trees Network:
Lars Heiselberg Vang Jensen på tlf. 40 15 35 94 eller Kim Nielsen på tlf. 31 13 01 03.

Growing Trees Network