Gi' en kop kaffe, så giver vi et gratis konsulentbesøg!

Det tager ca. 2 timer. Sammen udarbejder vi en konkret skovrejsningsplan med respekt for din ejendom og den omkringliggende natur.

Du får en skitse og økonomisk overblik over projektet.

Tag det første skridt. 

Book et gratis møde

Gi' en kop kaffe, så giver vi et gratis konsulentbesøg!

Det tager ca. 2 timer.
Sammen udarbejder vi en konkret skovrejsningsplan med
respekt for din ejendom og den omkringliggende natur. 

Du får en skitse og økonomisk overblik over projektet.

Tag det første skridt. 

Book et gratis møde

Skovrejsning | Plant en skov

Forestil dig, at du skal bygge et nyt hus. Dit nye hus kan se ud på mange måder og bygges af forskellige materialer.

De mange muligheder indebærer, at du skal tage mange valg. Og de valg, du tager, har betydning for husets arkitektur, konstruktion og holdbarhed.

Det er præcis det samme, når du skal plante en ny skov. Din nye skov kan sammensættes af forskellige skovtyper, som vil give meget forskellige oplevelser, planter og dyreliv i skoven.

Du kan finde svar på nogle typiske spørgsmål for en ny skovejer her.  

Hvordan planter jeg en ny skov?

Din nye skov udvikler sig gennem flere faser. I starten skal der laves en analyse af området, som kan bruges til en skitse for skoven. Der skal laves en ansøgning om skovrejsning og evt. en ansøgning om økonomisk tilskud.

Jorden skal forberedes og planterne skal plantes. Måske vil du sætte hegn for at beskytte planterne. Og arealet skal renholdes de første par år, så planterne kan vækste. 

Du kan selv varetage nogle af opgaverne eller du kan overlade det hele til Naturplant. 

Her kan du se et eksempel på, hvordan din skovrejsning kan realiseres.

Se faserne i en skovrejsning

Hvilke træer skal jeg plante i en ny skov?

Dit areals lokation og jordbundsforhold har betydning for, hvilke skovtyper du bør plante.

Det gavner både flora, fauna og miljø, når der tages højde for planternes egenskaber og skoven bliver smuk og spændende at færdes i hele året rundt.  

Naturplants skovtyper er sammensat med træer og buske, der skaber kvalitetsnatur og optimale levevilkår for planter og dyr. 

Det betyder, at du hurtigt vil opleve skovens naturlige glæder. 

Se Naturplants skovblandinger

Hvad koster det at plante en ny skov?

Prisen på din nye skov afhænger meget af dine valg for skoven.

Hvor stort er skovens areal? Skal der være en sø? Skal skoven have lysninger, hvor kreaturer kan græsse og hjælpe med at pleje skoven naturligt?  

Din skovrejsning kan blive billigere, hvis du selv kan udføre noget af arbejdet.

I mange tilfælde vil tilskud til skovrejsning dække udgifter til planter og plantning, men ikke til jordforberedelse og pleje af skoven. 

Book gratis rådgivning

Kan jeg få tilskud til min skovrejsning?

Siden 2016 har det været muligt at få 32.000 kr./ha. i tilskud til ny privat skovrejsning. Derfor kan du faktisk anlægge din nye skov uden de store omkostninger, hvis projektet lever op til de gældende regler. Og du bevarer samtidig din landbrugsstøtte. 

Tilskudsordningen er en del af det danske landistriktsprogram (LDP2020), som finansieres af EU. Formålet med at yde tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. 

Tilskudsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen.  

Kontakt os

Du kan få tilskud til din skovrejsning:


  • Du ejer selv din skov
  • Arealet er minimum 2 hektar
  • Arealet er minimum 40 meter bredt
  • Arealet er landbrugsjord i omdrift

Hvordan kan jeg plante skov for dyr og vildt?

Skovens træer og buske giver forskellige oplevelser og tiltrækker forskellige typer dyr. 

Skovtyper som bøgeskov og lindeskov har en mørk skovbund, mens birkeskov, egeskov og elleskov har en mere åben kronetage, der lukker lys ind til skovbunden.

Det har betydning for, hvilke dyr og planter, der kan leve i skoven.

Vi har lavet en oversigt over planternes egenskaber, som du kan bruge til at beslutte, hvilke skovtyper, der skal være i din skov. 

Se skovens træer og dyr

Hvordan kan jeg skabe oplevelser i min skov?

Når du planter ny skov kan du vælge mellem forskellige skovtyper.

Lyse skovtyper lader lyset slippe ind til skovbunden og giver mulighed for en frodig vegetation i skovbunden. 

Mørke skovtyper danner en tæt kronetage og lukker af for lyset, så du får en mørkere skovbund uden frodig vegetation.

Derfor kan skovtyperne hjælpe dig med at skabe forskellige oplevelser, planteliv og dyreliv i din skov. 

Se lyse og mørke skovtyper

Hvordan kan jeg plante en bæredygtig skov?

Naturplant har udviklet et bæredygtigt koncept, hvor vi planter energitræ i skoven og i skovens spor.

Metoden hjælper skoven med at etablere sig, fordi energitræer (lys grøn) vokser hurtigt og skaber skygge og læ til de blivende træer (mørk grøn). Efter nogle år fældes energitræerne. 

Energitræet kan normalt finansiere nogle af de omkostninger, der er til at vedligeholde skoven. 

Se eksempel på bæredygtig skov

Mød en skovejer

Det er fantastisk at være skovejer!

Det mener Naturplants skovejere, der har plantet skov på forskellige tidspunkter i livet. Mød nogle af  dem her:

Vores skov er en familieskov

"Det bedste ved at have sin helt egen skov er at tage hinanden i hånden, gå en tur i skoven og se solen gå op eller ned. Og at vores børn og børnebørn gør det samme. Så er værdien på den måde givet videre.

Birthe og Jens Clausen har etableret en familieskov på 9 hektar omkring deres ejendom i Sydjylland efter at have drevet konventionelt landbrug med kvægbesætning. Skovejerne drømte om en skov med varieret natur og farvespil hele året, duftindtryk og spiselige bær, frugter og nødder for både mennesker og vildtet, der hurtigt har fundet den nye skov. 

Projektet er et mønstereksempel på en velplejet skov, hvor grundigt forarbejde har resulteret i fantastisk flot vækst i skoven, der allerede har givet mange gode oplevelser.  

Bliv inspireret af det flotte skovrejsningsprojekt. 

Skovejere Jens og Birthe Clausen

Skoven er en drøm

Mød skovejerne Jette og Ebbe Holst. Deres nye skov ved ejendommen i Vonsild er plantet i efteråret 2018 og strækker sig over 9 hektar, hvor der er plantet 41.000 træer.

Jette & Ebbe har valgt at realisere drømmen nu, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

De glæder sig til at nyde skovens herlighed og naturværdier, både i form af flora og fauna, men også ved at bidrage positivt til CO2 regnskabet efter at have dyrket landbrug på jorden i 26 år. 

Jette og Ebbe nyder at være nabo til skoven og går tur i skoven med deres hund hver dag. 

Skovejere Jette og Ebbe Holst

Skoven er fantastisk

Mød skovejer Anders Pedersen, der har etableret skov fire gange. Anders er 3. generation på gården i Midtjylland, hvor han bor med sin kone og børn.

Anders etablerede den første del af skoven i 1995 og blev så begejstret, at han har etableret skov tre gange mere; i 2002, 2006 og 2010. 

Naboen har også lavet skovrejsning og til sammen har de 57 hektar skov, hvor de samarbejder om jagt og skovpleje.

Da Anders Pedersen har anlagt sin skov tidligt, har han og familien allerede haft mange storslåede naturoplevelser i skoven. 

Skovejer Anders Pedersen

Skoven er et fristed

Mød skovejer Paul Kappel, der er tidligere landmand og plantede skov som pensionist.

Paul bruger skoven til oplevelser med sine børn og børnebørn, som elsker at mødes ved skovens sø.

Skoven er Pauls fristed og familiens samlingssted.

Paul har fået en flot skov på 5 år og har selv stået for at pleje og renholde skoven. 

Paul har investeret i et vildtkamera, så han kan følge livet i skoven hele året. 

Skovejer Paul Kappel

Skovfogeden fortæller

Jørgen Olesen er en af Naturplant's skovfogeder.

Her kan du møde Jørgen i en etableret skov i Midtjylland. Skovens træer er oprindelig dansk skov og et resultat af langsigtet planlægning. 

Med baggrund i sin faglighed og mange års efaring med skovbrug, fortæller Jørgen om arbejdet med skoven.  

Se skoven og få vigtige anbefalinger, når du skal plante ny skov. 

Se skovfogedens anbefalinger

Vil du også være skovejer? Udfyld formularen og fortæl om dit projekt.