PLANT EN
BIODIVERSITETSSKOV
KONTAKT EN SKOVFOGED

Nu kan private lodsejere få tilskud til at plante Biodiversitetsskov

Over halvdelen af danske plante- og dyrearter har tilknytning til skoven. Skove med forskellige træarter og med diversitet i unge, gamle og døde træer skaber mulighed for variation i plante- og dyrelivet og dermed den højeste biodiversitet.

Private lodsejere kan få tilskud til at etablere en Biodiversitetsskov med et attraktivt tilskud fra Growing Trees Network via træ-sponsorer. 

 

Hvad er en Biodiversitetssskov?

I en Biodiversitetsskov planter vi skovtypeblandinger med 100% hjemmehørende arter og har fokus på muligheden for at:

 • Reducere jordbearbejdning i den indledende kulturfase. 
 • Udnytte naturlig tilgroning af selvsåede træer i omgivelserne i designfasen. 
 • Plante arter, der allerede er i området, så dyre- og planteliv spreder sig ind på det nye areal. 
 • Fremme biodiversiteten med bevidste valg og variation af træer og buske i den nye skov. 
 • Integrere lysåben natur, søer med mere.
 • Du kan som lodsejer vælge, hvor stort et areal, du ønsker der skal være til selvsåede træer. 

 

Om tilskuddet

 • Du kan få 48.640 kr. inkl. moms pr. hektar.
 • Dit areal skal være mindst 1,5 hektar.
 • Der kan være mulighed for at bevare den årlige hektarstøtte.
 • Du kan ansøge hele året (begrænset pulje, først til mølle).

   

Forudsætninger

 • Din Biodiversitetsskov pålægges fredskovsstatus.
 • Din Biodiversitetsskov skal drives bæredygtigt i overensstemmelse med  skovloven.
 • Din Biodiversitetsskov skal radrenses de første 2 år.
 • Du skal selv sørge for den fremtidige pleje af skoven efter de første 2 år. 
 • Du tegner forsikring mod brand. 
 • Du kan kun ansøge gennem Naturplant.

Fordele

 • Du får et attraktivt tilskud, der er større end andre ordninger. 
 • Du får hurtig behandling af ansøgning hele året.
 • Skovrejsningen udføres med mindre bureaukrati og større fleksibilitet.
 • Træerne i skoven og gevinst ved bæredygtig tynding tilhører dig (lodsejeren).  

KLAR TIL AT BLIVE EJER AF EN BIODIVERSITETSSKOV?

Der er stor interesse for projektet, så tøv ikke med at kontakte os.
Tilskud tildeles først til mølle. 

KONTAKT OS HER

Virksomheder kan donere træer til biodiversitet

Sponsorering af træer til Biodiversitetsskov sker via Growing Trees Network

 

Pris pr. træ: kr. 14,40 + moms
Pris for træer til 1,5 ha.: kr. 76.800 + moms 

 

Naturplant projekterer og etablerer Biodiversitetsskove. Growing Trees Network varertager sponsorvirksomheder og tilskud. 

Interesseret i at donere træer til biodiversitet? Kontakt Growing Trees Network:
Lars Heiselberg Vang Jensen på tlf. 40 15 35 94 eller Kim Nielsen på tlf. 31 13 01 03.

Bliv sponsor af træer til Biodiversitetsskov via Growing Trees Network