Skovrejsning på landbrugsjord

Den nye skov ved Jette og Ebbe Holsts ejendom i Vonsild er plantet i efteråret 2018 og strækker sig over 9 hektar, hvor der er plantet 41.000 træer. Skoven er komponeret med forskellige typer, der skaber variation og gør det spændende at færdes i skoven året rundt.

Om få år kan parret nyde at gå tur i skovens komposition af egeskov, kirsebærskov, elleskov, bøgeskov, birkeskov og nåletræsholme.

De nye skovejere glæder sig til at se naturen udvikle sig og ved, at der vil indfinde sig et rigt dyreliv i skoven. Der er masser af dyr i området: dåvildt, råvildt, harer, ræve og grævlinge. Parret har endnu ikke set kronvildt på arealet, men ved, at der er en bestand på ca. 50 stk. på den anden side af motorvejen. Ebbe går selv på jagt en gang i mellem og fodrede vildtet om vinteren for to år siden, men holder pause med fodringen indtil skoven er vokset til. 

skov design, skovbryn, skov oplevelser, skov, personer i skov, skovejer, skoven, træer, træ, natur

Nu skulle drømmen realiseres

Det er egentlig ikke, fordi vi har sat os voldsomt ind i skovrejsning, men efter vi havde haft besøg af Naturplant, var der sådan set ikke nogen overvejelser mere – så var det bare at komme i gang, fortæller Jette. Vi er det helt rigtige sted i livet nu. Vi er nået dertil i vores liv, hvor vi gerne vil have lidt mere herlighed i stedet for, at vi skal knokle med markdriften. Børnene er flyttet hjemmefra og vi har ikke brug for at dyrke jorden mere. 

Man ser også anderledes på det, end man gjorde for 20-30 år siden, istemmer Ebbe, der erhverver sig som selvstændig tømrer ved siden af hobbylandbruget. Jeg tænkte slet ikke i de baner dengang. Vi drev jo jorden og de penge vi tjente, kunne vi jo så bruge til at renovere huset for. Men man får jo ikke så meget økonomi ud af markdrift i dag, så vil vi hellere nyde at gå en tur i skoven. Og det bedste er, at vi kan nå at få noget glæde af skoven, forklarer Jette.

skov design, skovsø, skovrejsning, privat skov, ny skov, plant skov, skov træer, skov spor, skov lysning, skov oplevelser, træ, skov med knæk, skov overraskelser, natur

Herlighed på flere planer

Det har været vigtigt for ejerne, at skoven kunne tages i brug fra starten. Derfor er der anlagt godt 2 km stier rundt om skoven og mellem de forskellige skovtyper.

I midten af skoven har Ebbe gravet en sø, som vil give stor herlighedsværdi og afhjælpe med at afvande arealet, hvilket har været en udfordring under markdriften. 

Udover den herlighed, skoven skaber med sin mangfoldige natur og dyreliv, får den en praktisk funktion for Jette og Ebbe, som føler at det altid blæser omkring ejendommen, der ligger som det næsthøjeste punkt i forhold til Skamlingsbanken. Derfor har de oplevet, at de ikke kan være ude i haven, når det endelig er fint og varmt vejr.

Med tiden vil skoven skabe læ, så de kan nyde haven på en helt anden måde end tidligere.

skov design, dyr i skoven, nåleskov, løvskov, planter skov, vildt i skoven, skov, skoven, træ, træer, jagt i skoven

Vellykket forarbejde

Vi plantede på det helt rigtige tidspunkt for vores lokalitet, så det hele har bare været så vellykket, siger Ebbe. Jorden består af 20-30 cm muld, så et lag klæg og et lag sand øverst.

Ebbe har selv haft de maskiner, han har brugt til at forberede jorden, inden skoven blev plantet af Naturplants skoventreprenører.

Derudover har Ebbe købt en brugt Egedal radrenser af en anden skovejer, der rejste skov for et par år siden. Ebbe regner med at bygge rad-renseren om, så han kan køre med den foran traktoren, hvor det bliver meget nemmere at se, når han skal renholde skoven. Maskineriet til sit skovrejsningsprojekt kan man få for meget få penge, siger han og tilføjer at han kan sælge den igen bagefter. Jette tilføjer med at smil, at man skal selvfølgelig bruge tid på at renholde, men hvis man har haft markdrift førhen, så er arbejdet i skoven jo ren fornøjelse. 

skovrejsning, skovplantning, plant skov, gps opmåling, gps plantning, bøgeskov, løvskov, skov tømmer, skovbryn, træ, træer, skov, skoven, natur,

GPS plantet skov med fritid

Planterne står i flotte lige rækker med præcis afstand både i og mellem rækkerne, da planterne er sat ved hjælp af GPS udstyr.

Skoven ligger lige i baghaven og det er jo det, man kommer til at bruge, siger Jette. Vi har faktisk ikke været så gode til at køre i skoven tidligere. Vi har et sommerhus, som ligger ved vandet og så er vi kørt derhen, forklarer hun.

Og skoven skal jo ikke passes i weekenden - den kan godt holde fri. Der går lige 2,5-3 år med at renholde indtil træerne har fat, og så kommer der 6-7 år, hvor du ikke skal røre en finger, griner Ebbe. 

skov rejsning, skov sø, ny skov, skov hegn, skov indhegning, vildtindhegning, skov opmåling, landmåler skov, skovhegn, løvskov, skovrejsning, etablering skov, natur

Sparede penge på opmåling af skoven

Vi har jo slet ikke det udstyr, der skal bruges til opmåling af arealet. Så faktisk er rådgivergebyret billigere end hvad en landopmåling vil have kostet os. Jeg spurgte jo Peter, om han var sikker på, at prisen var med det hele og det var det jo så, griner Ebbe.

Ebbe har selv gravet vandhullet i skoven og der er sat 1,8 km vildthegn omkring skoven for at beskytte mod bidskader. Parret investerede i en hegnsudruller, som Ebbe mener er de bedste penge, de nogen sinde har brugt; så ruller man bare hegnet ud, lukker lige lågen og spænder det til. Jeg brugte to lørdage af 6-7 timer på at sætte træpælene i. Mere tid tog det ikke, så det er til at overkomme.

skov design, skov, skovsø, skov sø, vildtskov, vildt i skoven, skovrejsning, etablering skov, natur

Fordelagtigt at rejse skov

Jette og Ebbe mener, at det er meget fordelagtigt at etablere ny skov i dag, hvor tilskuddet udbetales på en gang, når skoven er plantet.

Da vi kom hertil for 26 år siden, fik vi også tilbud om skovrejsning, men da skulle man finansiere det hele selv og så fik man et årligt tilskud i 20 år. I dag skal man jo slet ikke binde så mange penge i det. 

Som mange andre skovejere betragter Jette og Ebbe skoven som en investering, der er med til at øge ejen-dommens værdi, den dag de vælger at sælge. Til den tid vil et lille landbrug som dette sikkert blive lagt ind under et stort landbrug, hvor huset bliver solgt fra eller lejet ud.

Så skoven giver ejendommen en ekstra herlighedsværdi og selvfølgelig spiller det økonomiske også ind i vores beslutning om at rejse skoven, forklarer Jette. 

Mød flere skovejere: