skovens etager

Beplantningens etager dannes af træer og buske

Din bepantning fungerer bedst, hvis den har flere etager. Etagerne skabes med planter, der får forskellig højde, som danner læ og giver plads til hinandens vækst. Etagerne skabes ved at anvende hovedtræer, småtræer og buske i beplantningen.

Træer og buske udspringer og afmodner på forskellige tidspunkter. Når træernes genetik afstemmes med de lokale klimaforhold mindskes risikoen for frostskader på planterne. Og gør det muligt at sammensætte beplantningen, så den har smukke farver og blomster det meste af året.   

Skab værdifuld skov med stor nytte:


Naturplants skovblandinger er komponeret med stor naturværdi og herlighed. Det betyder, at du får en skov, der er rig på flora og fauna uanset, hvilken af skovtyperne du vælger.

Alle vores skovtyper vil tiltrække småfugle, smådyr, fasaner, rovfugle og rådyr. Vi har lavet en oversigt, der gør det let for dig at se, hvilken nytte den skovtype, du vælger, vil bringe. 

Se skovens træer og buske: