skov, skovens træer, skovejer, ny skov, skovrejsning
Hvilke træer skal være
i din skov?
► Se skovens hovedtræer

Skovens træer | Løvskov, birkeskov, bøgeskov og mange flere

Hver skovtype har sine egne karakteristika. Træernes egenskaber anvendes i udformningen af skoven og i forhold til de vækstbetingelser, der er på arealet.  

Træer som eg og birk slipper meget sollys igennem kronetagen. Det skaber grobund for en meget frodig og varieret skovbundsvegetation med både urter og buske. Bøg og ahorn er skyggetræer og slipper meget lidt lys ned til skovbunden. Det giver en skov, som er nem at færdes i og en bund af anemoner og træstammer, der ligner søjler.

Du vil opleve en slående kontrast, hvis du går fra en skovtype til en anden. Og hvis du laver områder med nåletræer, kan de give læ for dyrene og samtidig producere familiens årlige juletræ. 

Vi har sammensat en række skovtyper, som giver variation og spændende natur. 

 Se eller download Naturplants skovblandinger her

skovens træer, løvskov, skov, skoven, træ, træer, græs, natur, Birkeskov

Birkeskov

Birkeskoven er en meget lys skovtype, som også kan gro på næringsfattig bund, typisk i fugtige lavninger. Under birketræer gror buskarter som tørst og pil, der tiltrækker mange sommerfugle. Birken både vokser og ældes hurtigt til glæde for fugle, der ruger i hullerne samt insekter og svampe.

skovens træer, løvskov, skov, skoven, træ, træer, græs, natur, Bøgeskov

Bøgeskov

Bøgen er et skyggetræ, så bøgeskoven er en relativ mørk skovtype, der kræver aktiv hugst, for at bevare etager af buske og andre træarter i skoven. Bøgetræet kan blive 40 m højt og stammen op til 2 m i diameter. De nyudsprungne bøgeblade har flotte lysegrønne farver og signalerer at foråret er kommet.

skovens træer, løvskov, skov, skoven, træ, træer, græs, natur, Egeskov

Egeskov

Egeskoven er en lysåben skovtype, der giver plads til skovens mellemetage og buske. Egetræer bliver normalt 400-500 år gamle, men kan blive meget ældre. I egeskoven indgår fuglekirsebær og skovæble samt hassel, tørst og rød kornel. Det er en skovtype, der gerne vokser på varme skråninger.

skovens træer, løvskov, skov, skoven, træ, træer, græs, natur, Elleskov

Elleskov

Rødel er det eneste danske træ, hvis rødder tåler stillestående vand og bruges langs bække, åer, søer eller i moser. Rødel trives bedst på en næringsrig bund, hvor træet vokser hurtigt og bliver 25-30 m højt. Elleskoven er altid fyldt med frønnede, skøre træer og derfor et paradis for spætter og mejser.

skovens træer, løvskov, skov, skoven, træ, træer, græs, natur, Lindeskov

Lindeskov

Lindeskoven er skyggefuld, men rig på naturligt liv, fordi den har været i Danmark længe, så planter og dyr haft tid til at udvikle sig. Lindetræet er robust i stormvejr og trives på fugtig, leret jordbund, hvor andre træer har svært ved at gro. Linden springer ud i april eller starten af maj, og blomsterne dufter fantastisk.

Når du planter ny skov, kan du bidrage positivt til klimaet. Hvis du har virksomhed, kan den blive CO2 neutral eller måske ligefrem CO2 positiv på grund af skoven. 

Se hvorfor du skal plante skov for klimaet