naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skoven oplevelser
SKAB
VÆRDIFULD
SKOV
► Book gratis rådgivningsmøde
naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skoven oplevelser
Planlæg din skov med
NATUR og FAUNA
► Kontakt os
naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skoven oplevelser
PLANT skov
med TILSKUD
► Book gratis konsulentbesøg
naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, skovens fugle, skovspurv, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skoven oplevelser
35 mio. kr. i tilskud
til nye skove i 2017
► Se om du kan få del i puljen
naturplant, skov, skovrejsning, skovejer, ny skov, skov, natur og herlighed, træer, træ, tilskud skovrejsning, skoven oplevelser, skovrejsningstilskud, skov pris
Skoven giver
mange glæder
► Mød en skovejer

Velkommen til Naturplant | Plantning af skov og landskab

Skovrejsning og Landskabsplantning 

Naturplant udvikler og projekterer bæredygtige skovrejsnings- og naturprojekter, der er skræddersyet til den enkelte kunde.

Derfor fokuserer vi på at planlægge projektet i tæt samarbejde med dig som ny skovejer. For en tæt dialog er udgangspunktet for, at du får lige præcis det projekt, som du drømmer om.

Vi løser opgaven med høj faglighed og sikrer, at projektet bliver vellykket og lever op til de krav og regler, der er gældende. Det har stor betydning for kvaliteten - og for at du kan modtage eventuelle økonomiske tilskud.

naturplant, plantning, skov, træer, træ, skove, mange træer, gul skov, efterår, sollys, lys i skoven, natur

SKOV

Bliv inspireret af forskellige skovtyper og få viden om de muligheder du har, når du investerer i en skovrejsning.

Med fagkyndig planlægning af skoven kan du skabe værdi, økonomisk, biologisk, produktivt og rekreativt. En skov med plantevariation giver store naturoplevelser og et rigt dyreliv. 

Du kan integrere skovenge, fødemuligheder, vandhuller og arter med varierende farver, der er smukke hele året. 

► Skovrejsning

naturplant, plantning, planter, skove, skov, plant, natur, træ, træer, flere træer, landskab

LANDSKAB

Øg herlighedsværdien på din ejendom med læplantning, en vildtremise eller biotopforbedrende beplantninger med stor nytte.

Sammensætningen af planter kan give gode muligheder for levesteder og skjul til dyrene. Du kan integrere arter med bær og frugter, der kan fungere som spisekammer for både dyr og mennesker. 

Nyd synet af insekter og sommerfugle, fugle, harer og vildt, der tiltrækkes af din beplantning. 

► Landskabsplantning

NYHEDER

Plant din skov gratis!

Den nye skovrejsningsordning er enkel og utrolig fordelagtig. Arealer i landbrugsdrift på minimum 2 hektar kan få op til 32.000 kr. i støtte i de udpegede områder. 

Tilskudet dækker udgifter til planter og plantning og du får udbetalt tilskudet på én gang, når du har plantet. Det betyder, at din egen likviditet belastes minimalt.  

Naturplant tilbyder netop nu et gratis rådgivningsmøde, hvor du sammen med en professionel skovfoged kan drøfte mulighederne for din fremtidige skov. 

Vores fagkyndige skovfogeder laver skovrejsninger i hele landet og sikrer, at projektet bliver udført professionelt og i overenstemmelse med dine drømme for skoven.

Det har aldrig været nemmere at blive skovejer!

07.12.2016

Tilsagn om skovrejsning er på vej!

Hvis du har søgt tilskud til skovrejsning, skal du ikke fortvivle, hvis du endnu ikke har fået tilsagn om støtte, oplyser SVANA, der behandler ansøgningerne.

SVANA har - som tidligere oplyst - fremrykket midler på 30 mio., så flere landmænd kan rejse skov med det samme. Men af regnskabstekniske årsager, kan tilsagn til disse midler først gives i 2017.

SVANA vil give besked om tilsagn hurtigst muligt i starten af 2017.

Læs nyheden fra SVANA her ...

 

 

OM NATURPLANT

Naturplant er en afdeling i virksomheden Forstplant. Vi løser opgaver for både private lodsejere og offentlige myndigheder. Vi håndterer både store og mindre opgaver og har et landsdækkende, specialiseret team, der kan bistå dig i hele eller blot dele af planteprojektet.

Du kan overlade ansvaret for, at projektet lever op til den gældende lovgivning til os. Vi klarer sagsbehandlingen for dig og sikrer, at du får et kvalitetsprojekt.

► Se skovejer Boye Skov Sørensen fortælle om sin skovrejsning her.

► Mød skovejer Anders Pedersen, der har etableret skov fire gange.

► Mød skovejer Paul Kappel, der bruger skoven til oplevelser med sine børn og børnebørn.