vildtplantning, vildtrevir, vildtplanter, planter til vildtet, planter for vildtet, plant for vildtet
Tiltræk vildtet
til dit areal med din
plantesammensætning
► Køb planter

Vildtplantninger

Du kan øge områdets muligheder for at rumme vildt med vildtplantninger. En vellykket vildtplantning skaber optimale levevilkår og føde til dyrene hele året. 

En vildtplantning bør bestå af buske og små træer. Vildtremisen skal både skabe læ, beskytte vildtet og forsyne dyrene med frugt og bær. Du skal derfor vælge planter, der varierer i form og størrelse og giver frugt det meste af året.

Få succes med din plantning! 
Det er afgørende, at de spæde planter bliver plantet i jord, der er fri for ukrudt. 
Du kan bruge en harve til at renholde jorden de første etableringsår, så bidrager du til at planterne kan veletablere sig. 

Se redskaber her
Vildtremise - plante skitse

Vildtremise - plante skitse

Din vildtremise skal bygges op efter fire enkle grundprincipper:

 1. Luk solen ind.
 2. Hold vinden ude.
 3. Skab en varieret plantesammensætning.
 4. Skab foder til vildtet.

Fremgangsmåde, når du planter din vildtremise:

 1. Sørg for, at der er et åbent areal midt i remisen.
 2. Buskene (fx. Dunet gedeblad, Mangeblomstret rose, Rød kornel og Hassel) plantes i 2 rækker udenom remisen og skal fungere som primære lægivere; en såkaldt “fodpose”.
 3. Der bør være minimum 1 m mellem planterne og ikke over 1 - 1,5 m mellem rækkerne. Det er vigtigt, at du planter 2-4 af samme art efter hinanden i rækken. På denne måde får de enkelte arter mere karakter, når remisen er nogle år gammel. Der må gerne være hul i denne fodpose, bare det ikke er mod vest.
 4. Der bør desuden bruges ca. 25 hjælpetræer fx. Rødel spredt jævnt i fodposen. De skal fungere som ammetræer og trække de andre planter bedre i gang. Ammetræerne skal fjernes, når de er ca. 5 m høje og generer buskene.
 5. Træer og buske (fx. Mirabel, Sargentsæble, Slåen og Eg) plantes som en spredt kant ca. 5-7 m inden for fodposen. Sørg også her for at plante arterne i små grupper og springe areal over, så der bliver “huller” mellem grupperne. Plant gerne på 1,5 x 1,5 m i grupperne. De resterende 25 Rødel bør bruges som ammetræer i disse smågrupper.
 6. Plant 2-3 grupper fx. Lærk og Rødgran i remisens midterområde. Planteafstanden må gerne være forholdsvis stor i grupperne f.eks. 1,5 x 2,0 m for at sikre, at træerne holder sig grønne helt ned til jorden. Dette sikrer godt læ til råvildtet, også om vinteren, samt nattesæde til fasanerne.
 7. Opstil gerne en foderhæk eller fodertønde i remisen - eller etabler en fodermark i midten af remisen.
Vildtremise plantepakke

Vildtremise pakke: 1000 m2

Komplet og planteklar.

Plant selv - nem vej til en vellykket vildtremise. 

Bestil din vildtremise plantepakke nu

 

Buske 
(25 stk/hver)

Frugt/bær
(25 stk/hver)
Nål/løv og hjælpetræer
(50 stk/hver)
Dunet gedeblad Mirabel Rødel
Mangeblomstret rose Sargentsæble Lærk
Rød kornel Slåen Rødgran
Hassel  

Eg

 

 

 

 

 

 

Pris inkl. fragt og levering - ekskl. moms.

kr. 2.195,-