Skab herlighedsværdi
på dit areal med
en smuk beplantning
► Bestil planter

Økonomisk tilskud

Du kan få tilskud, når du etablerer landskabs- og biotopforbedrende beplantninger. Det kan være levende hegn på 3-7 rækker eller beplantninger mindre end 0,5 hektar.

Miljøstyrelsen har indført en standardpris på 24 kr. pr. plante. Tilskuddet udgør 50% svarende til 12 kr. pr. plante, som dækker alle udgifterne til projektet; lige fra indkøb af planter til vedligeholdelse af beplantningen. Se ordningen her

Vi har sammensat et projektforløb, hvor du kan vælge selv at lave nogle af opgaverne eller du kan os klare alt fra jordbearbejdning, vælge kvalitetsplanter, plantning og vedligeholdelse de første tre vækstsæsoner.

Download projektbeskrivelse

I begge tilfælde står vi som projektvejleder inde for, at alle regler og krav bliver overholdt i forbindelse med tilskudet.

Du kan også købe en færdig plantepakke, der er optimalt sammensat med hensyn til flora og fauna.