naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, dyr i skoven, vildt i skoven, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning
Få del i puljen for 2020
planlæg din skovrejsning nu
► Book gratis rådgivning
naturplant, skov, skovrejsning, skovens dyr, dyr i skoven, vildt i skoven, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning
Søg om tilskud -
vi kan hjælpe dig!
Book gratis rådgivning

Nye regler for skovrejsning | Få tilskud til din skov

Siden 2016 har det været muligt at få 32.000 kr./ha. i tilskud til ny privat skovrejsning. Derfor kan du faktisk anlægge din nye skov uden de store omkostninger, hvis projektet lever op til de gældende regler. Og du bevarer samtidig din landbrugsstøtte. 

Tilskudsordningen er en del af det danske landistriktsprogram (LDP2020), som finansieres af EU. Formålet med at yde tilskud til privat skovrejsning er at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande. 

Tilskudsordningen administreres af Landbrugsstyrelsen.

De nye regler for skovrejsning er særdeles attraktive. Der er mindre administration og derudover udbetales hele tilskuddet på én gang. Det er en kæmpe likviditetsmæssig fordel i forhold til tidligere ordninger.   

Selv små skove kan tilføre herlighed og værdi til din gård eller hus. Uanset om du vælger ren løvskov eller ønsker andre typer træer i skoven, kan skovens design medvirke til, at du hurtigt får glæde af den nye natur, der omgiver dig. 

Helt kort fortalt er det vandrammedirektivet, der vil afgøre om du kan få til dit areal. Formålet er at reducere kvælstofudledningen med henblik på at forbedre vandmiljøet og at beskytte grundvandet. 

Danmark er inddelt i 23 hovedvandoplande. De hovedvandoplande, som har indsatsbehov, vil blive tildelt et stort tilskud (mørkegrøn). De områder, der er markeret med lysegrøn, ligger uden for vandrammedirektivet og vil ikke blive tildelt økonomisk tilskud. 

På Danmarkskortet kan du se*, om din skov vil ligge inden for vandrammedirektivet og i tabellen kan du se satserne for tilskud til skovrejsning. Dertil kommer den årlige hektarstøtte som udgør ca. 1.900 kr. (grundbetaling + grøn støtte), hvis arealet er i landbrugsdrift og tilskudsbrettiget.

Få tilskud til Privat Skovrejsning

naturplant, skov, skovrejsning, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skovrejsningstilskud, skovrejsningsordning, skovrejsning regler, vandrammedirektiv naturplant, skov, skovrejsning, natur og herlighed, træer, træ, skovejer, tilskud skovrejsning, skovrejsningstilskud, skovrejsningsordning, skovrejsning regler, vandrammedirektiv

Du kan med fordel begynde planlægningen af din skovrejsning nu. Du kan drøfte dine drømme for skovrejsningen med en af Naturplants skovrejsningskonsulenter og høre om de muligheder skovrejsningsordningen giver dig. Så er du på forkant og klar, når ansøgningsrunden for privat skovrejsning åbner. 

Naturplant har stor erfaring med sagsbehandling og ansøgning om skovrejsning. Vi kan hjælpe dig, så dit projekt imødekommer dine ønsker og opfylder kravene for tilskud. 

Vi giver dig professionel rådgivning, som sikrer at du får det optimale ud af tilskuddet.

► Kontakt os her

*Arealer, der ligger i negativt skovrejsningsområde, er udpeget som fredskov o.lign. er ikke omfattet af ordningen. I nogle tilfælde yder kommunen dispensation, så vi anbefaler, at du kontakter din kommune for at høre, om det er muligt for dit areal. 

OBS: Danmarkskortet skal betragtes som vejledende. Naturplants konsulenter kan undersøge, hvilket område dit areal ligger i. 

Skovens mange fordele

Regeringen har en målsætning om at øge Danmarks skovareal til 25% inden for en skovgeneration på 75 år. Der skal rejses ca. 475.000 ha. mere skov inden år 2064. Årsagen til, at vi skal have mere skov i Danmark, findes i skovenes gavnlige effekter for miljø og mennesker:

> beskytter grundvandet og giver rent vand.

> binder CO2 og giver ren luft.

> producerer træ, CO2-neutral fornyelig ressource.

> giver levesteder for dyr og planter. Skovene rummer mere liv og flere arter end anden natur.

> giver øget mulighed for friluftsliv. 90% af alle voksne danskere er en tur i skoven mindst 1 gang om året. Skovene er dermed det mest brugte fritidstilbud overhovedet i Danmark.

Tjek om du kan få 32.000 kr. i tilskud


  • Du ejer selv arealet.
  • Arealet er minimum 2 hektar.
  • Arealet er minimum 40 meter bredt.
  • Arealet er landbrugsjord i omdrift.

Bæredygtig skov med energitræer


I en bæredygtig skovrejsning bruger vi energitræ i spor og som hjælpetræer. På grund af energitræernes hurtige vækst kan træerne give en indtægt, når skoven skal tyndes og sporene skal gøres farbare.

Energitræet kan anvendes til fyring i egen bedrift eller afsættes til flisfyrede varmeværker. Tyndingen giver ofte et positivt bidrag til driften af skoven.

 

Film om skovrejsning


Boye Skov Sørensen har rejst skov på
5 hektar.

Hør ham fortælle om projektet og se skoven 1/2 år efter den blev plantet.