skov

Hovedtræer

Beplantningens øverste etage dannes af hovedtræer.

Ahorn

Ahorn

Acer pseudoplatanus

Ahorn kan blive 30 m høj. Træet kan klare sig på de fleste typer jord, men trives bedst på næringsrig muldjord. Ahorn trives i lys, men tåler også skygge. 

Birk

Birk

Betula pendula 

I Danmark findes to naturlige arter af birk: Vortebirk og dunbirk. Birk kan blive op til 25–30 m høj. Den stiller meget små krav til jordbunden, men tåler ikke megen vind.

Bøg

Bøg

Fagus sylvatica

Bøgetræet kan blive op til 40 m højt. Bøgetræer har et tidligt udspring, der betragtes som forårets komme. Bøgen trives bedst på en næringsrig og tør jord. Bøgen tåler både sol og skygge.

Eg

Eg

Quercus petraea

I Danmark findes to naturlige arter af eg: Stilkeeg og vintereg. Eg kan blive op til 35 m høj. Eg kan vokse overalt og tåler både vind og salt. 

Lind

Lind

Tilia cordata

Lindetræet har en stor krone og bliver op til 30 m højt. Lindetræer klarer sig godt i leret, fugtig jord og skygge. Linden er meget robust over for vind og har en rig bundvegetation. 

Rød-Eg

Rød-Eg

Quercus rubra

Rød-Eg bliver op til 35 m høj. Rød-Eg trives i næringsrig jord og er hårdfør overfor vind. Rød-Egen tåler både sol og skygge. 

Rødel

Rødel

Alnus glutinosa 

Rødel kan blive op til 25 m høj. Trives bedst på fugtig, næringsrig bund og kan tåle stillestående vand. Rødel tåler både frost og saltpåvirkning.

Skovfyr

Skovfyr

Pinus sylvestris 

Skovfyr bliver op til 30 m høj. Man kan kende lidt ældre skovfyr på den rødlige bark. Det er en nøjsom træart, der vokser godt selv på ret næringsfattig jord.