hvidtjørn; crataegus laevigata

Buske

Buske danner beplantningens nederste etage og hjælper til at skabe læ og føde til dyrene. 

Benved

Benved

Euonymus europaeus 

Benved gror oftest som en mindre busk på 3-6 m, men kan vokse til et mindre træ på op til 10 m. Den vokser på god næringsrig jord. Den tåler vind, men kun lidt fugt. 

Dunet gedeblad

Dunet gedeblad

Lonicera xylosteum 

Forgrenet, indtil 3 m høj busk med tæt vækst. Blomstring i maj/juni. Planten vokser i lyse skove, krat og skovbryn på kalkrigt ler. Den tåler lidt fugtig jord, vind og vårfrost. 

Femhannet pil

Femhannet pil

Salix pentandra 

Femhannet pil er en stor busk op til 6-10 m. Blomsterne springer ud i marts. Arten findes især på fugtig, næringsrig muld. Den er lyskrævende og tåler vind og frost. 

Hassel

Hassel

Corylus avellana 

Hassel er en stor mangestammet busk, der kan blive op til 12 m høj. Hassel findes på fugtig og mineralrig jordbund. Den tåler skygge, er medium vindstærk og tålsom overfor vårfrost. 

Hvidtjørn

Hvidtjørn

Crataegus monogyna

Hvidtjørn kan vokse til et træ på op til 15 m. Navnet hvidtjørn henviser til de hvide blomster, som blomstrer i april. Den vokser på middelgod jordbund og tåler en moderat vind.

Hyld

Hyld

Sambucus nigra 

Hyld er en busk på op til 6-8 m, som blomstrer i juni. Hylden er alsidig mht. voksested. Planten er skyggetålende og moderat hårdfør mod vind, frost og salt. 

Hæg

Hæg

Prunus padus 

Løvfældende busk eller lille træ, der kan blive op til 15 m. Hæg får hvide blomster, som blomstrer i maj. Den tåler generelt alle jordtyper samt periodisk oversvømmelse. 

Kalkved

Kalkved

Viburnum opulus

Kvalkved er en op til 4 m høj busk. Den blomstrer i begyndelsen af juni. Arten kan vokse på mange jordtyper og er hårdfør mod vind og frost.

Mirabel

Mirabel

Prunus cerasifera 

Mirabel er en fåstammet busk, der sjældent bliver over 10 m høj. Blomstringen finder sted sidst i april. Den er nøjsom, tåler både nogen skygge og nogen vind og er hårdfør overfor frost. 

Ribs

Ribs

Ribes alpinum 

Busken bliver 1–1,5 m høj og blomstrer i maj/juni. Fjeldribsen er alsidig mht. jordbund. Den findes ofte i skygge, er tålsom overfor vind og hårdfør overfor frost. 

Rød kornel

Rød kornel

Comus sanguinea 

Rød kornel er en busk på op til 3-4 m. Blomstring finder sted i maj. Arten vokser især på fugtig kalkbund. Tåler både skygge, vind, frost og saltsprøjt. 

Slåen

Slåen

Prunus spinosa 

Busk på op til 3-4 m. Blomstringen er i april før løvspring. Den vil gerne stå i en middelgod jord, som ikke er for fugtig. Er meget hårdfør overfor vind og frost. 

Tørst

Tørst

Rhamnus frangula 

Tørst er en lav til middelhøj busk, sjældent over 6 m. Den blomstrer i juni- august. Tørst er nøjsom, skyggetålende og modstår moderat vind. 

Vrietorn

Vrietorn

Rhamnus catharticus 

Stor løvfældende busk på op til 8 m. Vrietorn blomstrer i juni. Arten er knyttet til kalkrig jordbund. Vrietorn er tålsom overfor vind og frost samt hårdfør overfor saltsprøjt. 

Æblerose

Æblerose

Rosa rubigniosa 

Æblerose er en 2-3 m høj, bred og tæt busk. Den blomstrer i maj/juni. Vokser bedst i fuld sol, men tåler let skygge. Trives på de fleste jorde og tåler vind, frost og salt.