Skovrejsning giver glæder

Det er fantastisk at være skovejer. Så enkelt kan det siges. Der er en helt særlig glæde ved at have sin egen skov, hvor man kan se skoven vokse og følge med i udviklingen af naturliv, insekter og dyr, som begynder at flytte ind i skoven. Og hvis skoven er planlagt godt, kan den give fantastiske oplevelser hele året rundt.

Derfor vælger rigtig mange jordejere at rejse ny skov på hele eller dele af deres areal. Det kan fx være et stykke marginaljord, hvor det ikke er rentabelt at dyrke afgrøder, som i stedet får ny værdi med et mere rigt naturliv.

Nogle jordejere ønsker at bruge skoven til jagt og friluftsliv, andre som produktionskilde for værdifuld og miljøvenlig produktion af gavntræ.

Mød nogle af de skovejere, som Naturplant har hjulpet med at realisere drømmen. 

skovejer skovrejsning, skov, skov co2, skov klima, træer klima, skov natur, privat skov, skov oplevelser, skov, skoven, træer, træ, natur

Skovrejsning i Midtjylland

Jørgen Olesen er en af Naturplant's skovfogeder. Han bruger sin faglighed og mangeårige erfaring med skovdrift, når han etablerer nye skovrejsninger og plejer eksisterende skovarealer.

Her kan du møde Jørgen i en etableret skov i Midtjylland, hvor han deler ud af sin viden.  

 

 

► Se Jørgen i skoven i Midtjylland

skovejer skovrejsning, skov, skovsø, privat skov, skov oplevelser, skov, skoven, træer, træ, natur

Skovejere Jette & Ebbe Holst

Den nye skov ved Jette og Ebbe Holsts ejendom i Vonsild er plantet i efteråret 2018 og strækker sig over 9 hektar, hvor der er
plantet 41.000 træer.

Jette & Ebbe har valgt at realisere drømmen nu, hvor børnene er flyttet hjemmefra.

De glæder sig til at nyde skovens herlighed og naturværdier, både i form af flora og fauna, men også ved at bidrage positivt til CO2 regnskabet efter at have dyrket landbrug på jorden i 26 år.   

► Se Jette & Ebbe's skovrejsning

skovejer, skov design, skovbryn, skov jagt, skov lysning, skov oplevelser, træ, skov overraskelser, skov jagttårn, skovrejsning, privat skov, skovtilskud

Skovejer Anders Pedersen

Anders Pedersen er 3. generation på gården i Midtjylland, hvor han bor med sin kone og børn.

Anders etablerede den første del af skoven i 1995 og blev så begejstret, at han har etableret skov tre gange mere; i 2002, 2006 og 2010.

Naboen har også lavet skovrejsning og til sammen har de 57 hektar skov, hvor de samarbejder om jagt og skovpleje.

Da Anders Pedersen har anlagt sin skov tidligt, har han og familien allerede haft mange storslåede naturoplevelser i skoven. 

► Se Anders Pedersen's skovrejsning

skovejer, skov design, skovbryn, skov jagt, skov lysning, skov oplevelser, træ, skov overraskelser, skovrejsning, privat skov, skovtilskud

Skovejer Paul Kappel

Paul Kappel blev skovejer, da han var 65 år, efter at have drevet konventionelt landbrug med grise og planteavl. 

Da Paul nærmede sig pensionsalderen, købte han en ny ejendom og pludselig opstod muligheden for at plante sin egen skov. Paul varetager selv arbejdet med at pleje og renholde  skoven.

Paul og hans kone nyder skoven, som de er i hver eneste dag. Flere gange om året danner skoven samlingsted for hele familien med børn og børnebørn. Der er aktiviteter og plads til alle.  

Skoven rummer flere åbninger med hyggelige siddepladser og en større sø, hvor Paul har sat vildtkamera op, så han kan følge dyrenes færden i skoven.

► Se Paul Kappel's skovrejsning