skov, skovrejsning, skovejer, skovens dyr, sommerfugl skoven, dyreliv i skoven, skov, skovplanter,
Vælg buske og træer,
der tiltrækker
dyr til din skov
►Se skovens buske
En varieret skov
giver et rigt dyreliv
►Se skovens småtræer

Skovbryn og skov design

Hvordan ønsker du at bruge din skov?

En skov er ikke kun et spørgsmål om valg af træer. Opbygningen af skoven er afgørende for de oplevelser, som skoven kan give og for den måde, du kan bruge skoven på. Tænk natur og fauna ind i din skov fra starten. 

Når skoven er planlagt med omtanke, kan den integrere lysninger, vandhuller, vådområder, nye læhegn og eksisterende naturarealer. Det giver dig fantastiske muligheder for at på forhånd at overveje, hvordan du gerne vil bruge skoven.

Det gælder også de muligheder, du har for at producere i skoven - uanset om det er tømmer af høj salgsværdi, frugt og bær til husholdningen eller landets flotteste juletræ. Ved god planlægning kan du tænke de produktive, økonomiske, biologiske og rekreative værdier ind i skoven fra starten.

Brede skovbryn med mange buskarter som f.eks. hunderose, hassel, dunet gedeblad, fuglekirsebær og æble tiltrækker insekter, fugle og vildt. Forskellige arter som fuglekirsebær, tjørn, slåen, løn og kornel er smukt blomstrende i foråret og skaber flotte farvenuancer i efteråret. 

Alt sammen noget, som vi tager højde for, når vi designer din skov med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

skov design, skovbryn, skov oplevelser, skov, personer i skov, familie i skov, skoven, træer, træ, natur

En skov af oplevelser

Skoven er rig på oplevelser og kan stimulere alle sanser hele året. Se smukke sommerfugle, duft skovbunden, pluk skovbundens blomster. Smag modne bær om foråret og knasende nødder om efteråret. Lyt til fuglenes sang og vindens rusken. Skoven er en kilde til velvære for både krop og sjæl.

Nøgleord for din oplevelses skov kan være: Socialt samvær · inspiration · overraskelse · bålplads · teltlejr · lysning · picnic · glæde · fællesskab.

skov design, skovbryn, skov velvære, dyr, fugl, træ, gren, fugl på gren, dyr i naturen, natur

En skov af velvære

Mærk hvordan din krop og hjerne slapper af jo længere du kommer ind i skoven. Tag en dyb vejrtrækning og nyd den friske og iltede luft, der giver din krop fornyet energi. Lyt til fuglene, der kvidrer, se bladenes farver, pluk et skovbær i skovbrynet og nyd den intense smag af usprøjtet naturlighed.

 

Nøgleord for din velvære skov kan være: Stilhed · ro · fuglesang · duften af friskhed · vand · insekter · blomster · fugle · harer · rådyr · årstidernes farver · ren nydelse.

skov design, skovbryn, skov vildt, hjort, rådyr, træ, træer, skov, skoven, natur, dyr i naturen

En skov for vildtet

I vildtskoven bruger vi skovens planter til at skabe gode føde- og levevilkår for at tiltrække dyrene. Vi sikrer, at dyrene har skjul og læ, så de føler sig trygge i skoven - ikke mindst når vejret er hårdt. Derudover skaber vi adgang til vand, som er nødvendig for at kunne holde vildtet i skoven hele året.

Nøgleord for din vildt skov kan være: Liv · intensitet · spænding · kom tæt på dyrene · foder og ynglepladser · opdagerglæde · nærhed.

skov design, skovbryn, skov produktion, skov, skoven, træ, træer, træstammer, bunke af træstammer,

En skov der producerer

Du kan stadig producere, hvis du rejser skov på landbrugsjord. Skoven er rig på produktion af træ og ved at planlægge skoven rigtigt, kan du høste værdifulde effekter; tømmer i høj kvalitet, træ til brændsel eller salg af juletræer og pyntegrønt. I skoven kan integreres energitræ, som sikrer dig en hurtig indtægt. 

Nøgleord for din produktions skov kan være: Værdiforøgelse · duften af frisk tømmer · skovmaskiner  · skovpleje · juletræer og pyntegrønt · investering.

skov design, skovbryn, Skov aktiviteter, aktiviteter i naturen, natur aktivetet, cykel, mand på cykel, natur

En skov af aktiviteter

Vi kan anlægge snoede stisystemer til gåture, løb, mountainbike og skov ridning. Og åbne arealer til leg og boldspil eller teltpladser, hvor familien kan bage snobrød og grille på bålet. Børnene kan samle bær, klatre i træer eller bygge huler i skoven. Sunde aktiviteter, der kan bidrage til hele familiens velvære.

Nøgleord for din aktivitets skov kan være: Fritid · træning · energi · stisystemer · ridestier · mountainbikeruter · bæk · fiskesø · shelter · bålplads · træklatring · sundhed for alle.