Naturens
mangfoldige liv
kvidrer, summer
og dufter
► Book gratis rådgivning
Skab smuk variation på
dit areal med forskellige planter
► Kontakt os

Levende hegn

Du kan skabe variation i landskabet og øge herlighedsværdien på din ejendom, hvis du bryder det åbne landskab med levende hegn.

Et levende hegn kan have det praktiske formål at bryde vinden og skabe læ på åbne marker samtidig med, at det kan tiltrække vildt og forbedre vildtets muligheder for at søge skjul og finde føde. Et levende hegn kan også bruges som sløringsbeplantning og afskærme for mindre kønne driftsbygninger.  

Når vi komponerer læplantninger tager vi udgangspunkt i det omkringliggende landskab. Det gør vi for at sikre, at den nye plantning falder naturligt ind i landskabet, er tilpasset lokaliteten og giver de bedste levevilkår for både planter og dyr. 

Læplantninger etableres med 1-7 rækker planter; jo flere rækker jo mere læ.

Overordnet set bør din læplantning inkludere tre overordnede elementer:

  • naturindhold
  • etageindeling
  • hjælpetræer (ammetræ)

Vi har sammensat nogle læplantnings pakker, der lever op til disse principper. 

Få succes med din plantning! 
Det er afgørende, at de spæde planter bliver plantet i jord, der er fri for ukrudt. 
Du kan bruge en harve til at renholde jorden de første etableringsår, så bidrager du til at planterne kan veletablere sig. 

Se redskaber her
Levende hegn og læhegn - princip skitse

Princip for læplantning

Et levende læhegn skaber læ i størrelsesforholdet 1:5. Det vil sige, at et læhegn på 10 meter skaber læ for 50 meter. Læhegnets længde har betydning for, hvor stort et areal, der kan beskyttes. Ved den rette sammensætning af planter, kan læhegnet yde læ svarende til en firdobling af læhegnets højde.

Levende hegn, 3 rækket læhegn, lerjord

Læplantning · 3 rækker · lerjord

Plantepakke til 3-rækket læhegn på lerjord (50 planter af hver): 

Dunet gedeblad · Mangeblomstret rose · Rød kornel · Alm. hæg · Rødel · Småbladet lind

(Lonicera xylosteum · Rosa multiflora · Cornus sanguineum · Prunus padus · Alnus glutinosa · Tilia cordata)

300 planter (1 pakke svarer til 100 meter) 

kr. 1.750,-

inkl. fragt og levering - ekskl. moms.

Levende hegn, 3 rækket læhegn

Læplantning · 3 rækker · sandjord

Plantepakke til 3-rækket læhegn på sandjord (50 planter af hver): 

Rød kornel · Slåen · Æblerose · Skovæble · Rødel · Vintereg   

(Cornus Sanguinea · Prunus spinosa · Rosa rubiginosa · Malus sylvestris · Alnus glutinosa · Quercus petraea)

300 planter (1 pakke svarer til 100 meter) 

kr. 1.750,-

inkl. fragt og levering - ekskl. moms.