Skab smuk
og varieret natur
hele året
► Køb planter

Øg din ejendoms herlighedsværdi med beplantning

Du får en rig natur på få år, når du bryder det åbne landskab med læplanter. Først og fremmest kan du tiltrække vildt til arealet og med den rigtige sammensætning af planter, kan du få en læplantning, der skifter karakter og er smuk at se på hele året.

Når vi komponerer beplantninger tager vi udgangspunkt i det omkringliggende landskab. Det gør vi for at sikre, at den nye plantning falder naturligt ind i landskabet, er tilpasset lokaliteten og giver de bedste levevilkår for både planter og dyr.

Vi kender de forskellige planters krav til jordbund, klima og lys. Og vi tager højde for planternes vækstform og højde, så de bliver plantet hensigtsmæssigt i forhold til hinanden og får de bedst mulige vækstbetingelser.

Levende hegn

Levende hegn

For at skabe læ med et levende hegn skal du plante tætvoksende og hårdføre buske og træer mod nord og vest.

Lysåbne buske og træer egner sig til syd- og østsiden, fordi de slipper sollyset og varmen ind i beplantningen. Det giver mulighed for at forskellig vegetation kan dannes i skovbunden. 

► Køb levende hegn

Vildt plantning

Vildtplantninger

En vildtremise forbedrer områdets muligheder for at rumme vildt. Det er typisk råvildt eller fasan, der tiltrækkes af de forbedrede levevilkår en vildtremise giver. 

Du kan tiltrække vildt med små beplantninger, men opnår den bedste effekt ved min. 2000 m2. En større vildtremise kan rumme fasaner og råvildt hele året.

► Køb vildtplantning

Planters nyttevirkning

Nyttevirkning

Din beplantning kan målrettes til at tiltrække forskellige dyr. Planternes nyttevirkning har betydning for dyrenes livsvilkår og er afgørende for, om de bliver tiltrukket af beplantningen.

En velkomponeret beplantning har et højt naturindhold og kan tiltrække fugle, harer, fasaner og agerhøns, rovfugle og råvildt hvis beplantningen er stor nok.

► Planter der nytter

tilskud læplantning

Økonomisk tilskud

Du kan søge tilskud til at etablere mindre og biotopforbedrende plantninger f.eks. levende hegn med træer og buske i 3-7 rækker eller beplantninger mindre end 0,5 hektar.

Beplantningerne skaber variation i landskabet, øger herligheds-værdien på din ejendom og forbedrer vildtets muligheder for at finde føde og søge skjul.

► Tilskud til beplantning